MISTRAL -252-

      MOBIL
-[AT]407-
MONARCH
-[AT]1582-
MORDSKERL -[AT]850-
DIEMA-KLARA -[ATA]41/I-
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
STROMER IT. -[AT]128-
DOHLE -[DEU]GR20038839-
MOHAMMED
-[AT]1045-
  CHARMANT
-[AT]7029/T-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
CARMELA
-[ATA]6061/T-
STYX -[ATA]1365-
CLARINE -[CAN]Z51531-
MIDAS
-[AT]1262-
    STILFSER
-[AT]699-
STATTLICH
-[AT]49-
STEIGER -[ATA]1483-
RUTH -[ATA]5448/T-
VARNA
-[ATA]6628/T-
STOLZ -[AT]1482-
VAGABUNDIN-FINETTA -[ATA]2991/T-
LEMMA
-[AT]9263/T-
  LILIA
-[AT]6264/T-
MAGNAT
-[AT]578-
STURMER -[AT]1367-
ROTELE-RITA -[ATA]78/I-
LINDELEIN-ELSA
-[ATA]515/V-
ELVAS -[AT]186-
BESSI-FANNI -Z17419-
MISTRAL
-252-
      NENNER
-[AT]632-
NERZ
-[AT]152-
NAZ -[AT]997-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
DROLLY
-[ATA]5622/T-
STRAUSS -[ATA]1115-
DRAMA -[ATA]2606/T-
NORDEN
-[AT]938-
  HANNELORE
-[AT]8013/T-
WEIT
-[ATA]450-
WARDEIN -[AT]122-
NORMANNEN-FREI -[ATA]2837/T-
HAIDE
-[ATA]1850/T-
NIKOLAUS -[ATA]1858-
HANNERI-HANSI -[ATA]1470/T-
NORBSI
-[AT]10747/T-
    NECKAR
-[AT]806-
NOTKER
-[AT]585-
NERZ -[AT]152-
GIMPERL -[ATA]6185/T-
LAURANA
-[AT]6419/T-
MAI -[ATA]576-
LUNZANA -[ATA]1625/T-
NETTY
-[AT]9743/T-
  NELLY
-[AT]8587/T-
STOLZ
-[AT]1482-
STROMER IT. -[AT]128-
FIFI -[ATA]2642/T-
NOMADIN
-[ATA]5316/T-
MIDAS -[ATA]423-
NOTIZ -[ATA]1678/T-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
2.406%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 5 Generations/Montrer 5 générations

Generation/Génération123456789101112
STROMER IT.
-[AT]128-
14.84%9.38% 
5.47% 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
10.94%6.25% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NERZ
-[AT]152-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
8.20%4.69% 
3.52% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
7.81%7.81% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
7.81%3.91% 
3.91% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NILO
-[CAN]Z44472-
5.47%3.52% 
1.95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
5.47%3.91% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
4.69%0.00% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATHI
-[CAN]Z73700-
4.49%3.12% 
1.37% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
RUDI
-[CAN]Z73699-
4.49%3.12% 
1.37% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
ELVAS
-[AT]186-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESSI-FANNI
-Z17419-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHAST.
-[CAN]Z52355-
2.73%1.56% 
1.17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
BESSI-FANNI
-Z17419-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARMELA
-[ATA]6061/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CHARMANT
-[AT]7029/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CLARINE
-[CAN]Z51531-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIEMA-KLARA
-[ATA]41/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOHLE
-[DEU]GR20038839-
5.47%3.12% 
2.34% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
10.94%6.25% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 

 
 
DRAMA
-[ATA]2606/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DROLLY
-[ATA]5622/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELVAS
-[AT]186-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIFI
-[ATA]2642/T-
4.69%1.56% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAIDE
-[ATA]1850/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANNELORE
-[AT]8013/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANNERI-HANSI
-[ATA]1470/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAURANA
-[AT]6419/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMMA
-[AT]9263/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LILIA
-[AT]6264/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LINDELEIN-ELSA
-[ATA]515/V-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LUNZANA
-[ATA]1625/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
7.81%7.81% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAI
-[ATA]576-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[AT]1262-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
4.69%0.00% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOBIL
-[AT]407-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MOHAMMED
-[AT]1045-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAZ
-[AT]997-
4.69%0.00% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECKAR
-[AT]806-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NELLY
-[AT]8587/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NENNER
-[AT]632-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NERZ
-[AT]152-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
NETTY
-[AT]9743/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIKOLAUS
-[ATA]1858-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMADIN
-[ATA]5316/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORBSI
-[AT]10747/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDEN
-[AT]938-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMANNEN-FREI
-[ATA]2837/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTIZ
-[ATA]1678/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTKER
-[AT]585-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTH
-[ATA]5448/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAR
-[AT]1581-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STATTLICH
-[AT]49-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STEIGER
-[ATA]1483-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STILFSER
-[AT]699-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRAUSS
-[ATA]1115-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
14.84%9.38% 
5.47% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STURMER
-[AT]1367-
7.81%3.91% 
3.91% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STYX
-[ATA]1365-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAGABUNDIN-FINETTA
-[ATA]2991/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARNA
-[ATA]6628/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WARDEIN
-[AT]122-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEIT
-[ATA]450-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.