FRANETTE -273-

      BASALT
-[AT]1161-
BRENNER
-[AT]1012-
BOZEN -[ATA]856-
RATIN -[ATA]6383/T-
TONI
-[AT]9466/T-
ANKER -[AT]631-
TILLY -[ATA]8420/T-
BACH
-[AT]1270-
  SUSI
-[AT]9399/T-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
SARA
-[AT]7751/T-
MARLING -[ATA]188-
SIGMA -[ATA]3556/T-
BORIS
-[AT]1484-
    ARTIST
-[AT]853-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR -[AT]1581-
DIOTIMA -[ATA]6019/T-
BURGI
-[AT]11101/T-
  BACCHUS
-[AT]8233/T-
MIKADO
-[AT]1652-
MAGNAT -[AT]578-
RUNKOLA -[AT]577/V-
BISAM
-[ATA]6711/T-
STROMER IT. -[AT]128-
BERBERIN -[ATA]1762/T-
FRANETTE
-273-
      MOHAMMED
-[AT]1045-
MOBIL
-[AT]407-
MONARCH -[AT]1582-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
CHARMANT
-[AT]7029/T-
STAR -[AT]1581-
CARMELA -[ATA]6061/T-
MIDAS
-[AT]1262-
  LEMMA
-[AT]9263/T-
STILFSER
-[AT]699-
STATTLICH -[AT]49-
VARNA -[ATA]6628/T-
LILIA
-[AT]6264/T-
MAGNAT -[AT]578-
LINDELEIN-ELSA -[ATA]515/V-
FARN
-[AT]13143/T-
    STUMPF
-[AT]801-
STRUDEL
-[AT]506-
STROM -[AT]1656-
AJA -[ATA]6131/T-
CARBONA
-[AT]6002/T-
MORDSKERL -[AT]850-
CAVALLA-ERNA -[AT]2526/T-
FAMA
-[AT]9280/T-
  FLAU
-[AT]6775/T-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
FULDA-HANNI
-[ATA]2584/T-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
3.861%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 5 Generations/Montrer 5 générations

Generation/Génération123456789101112
STROMER IT.
-[AT]128-
19.34%9.96% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANKER
-[AT]631-
15.82%15.82% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
12.79%12.79% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
12.67%3.30% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
STURMER
-[AT]1367-
11.43%7.13% 
4.30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
STUDENT
-[ATA]1074-
9.81%5.13% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
8.01%8.01% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ADLER
-[AT]253-
7.96%7.96% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MAGNAT
-[AT]578-
7.81%3.91% 
3.91% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
7.08%2.78% 
4.30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
DORITTE
-[AT]7496/T-
6.59%6.59% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
STRUDEL
-[AT]506-
6.30%0.05% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
4.69%0.00% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUNKOLA
-[AT]577/V-
4.69%3.91% 
0.78% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
4.00%4.00% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
3.17%0.05% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONARCH
-[AT]1582-
3.15%0.02% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RATIN
-[ATA]6383/T-
3.15%3.15% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STEIGER
-[ATA]1483-
3.12%1.56% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTH
-[ATA]5448/T-
3.12%1.56% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
2.34%0.78% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELVAS
-[AT]186-
2.34%0.39% 
1.95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BESSI-FANNI
-Z17419-
2.34%0.39% 
1.95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
1.59%1.59% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KREUZWEGERIN-FANNY
-[ATA]70/I-
0.81%0.81% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NERZ
-[AT]152-
0.10%0.10% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NAZ
-[AT]997-
0.10%0.10% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
WARDEIN
-[AT]122-
0.07%0.07% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
7.96%7.96% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AJA
-[ATA]6131/T-
3.15%0.02% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
15.82%15.82% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARTIST
-[AT]853-
12.79%12.79% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BACCHUS
-[AT]8233/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BACH
-[AT]1270-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BASALT
-[AT]1161-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BERBERIN
-[ATA]1762/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BISAM
-[ATA]6711/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BORIS
-[AT]1484-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
6.32%1.64% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOZEN
-[ATA]856-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRENNER
-[AT]1012-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BURGI
-[AT]11101/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CARBONA
-[AT]6002/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARMELA
-[ATA]6061/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAVALLA-ERNA
-[AT]2526/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARMANT
-[AT]7029/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
3.30%3.30% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
3.17%0.05% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
6.59%6.59% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FAMA
-[AT]9280/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FARN
-[AT]13143/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLAU
-[AT]6775/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FULDA-HANNI
-[ATA]2584/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMMA
-[AT]9263/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LILIA
-[AT]6264/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINDELEIN-ELSA
-[ATA]515/V-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
7.81%3.91% 
3.91% 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARLING
-[ATA]188-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIDAS
-[AT]1262-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIKADO
-[AT]1652-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MOBIL
-[AT]407-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOHAMMED
-[AT]1045-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
3.15%0.02% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
4.69%0.00% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
8.01%8.01% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RATIN
-[ATA]6383/T-
3.15%3.15% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUNKOLA
-[AT]577/V-
4.69%3.91% 
0.78% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SARA
-[AT]7751/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SIGMA
-[ATA]3556/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAR
-[AT]1581-
12.67%3.30% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 

STATTLICH
-[AT]49-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STILFSER
-[AT]699-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROM
-[AT]1656-
3.15%0.02% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
19.34%9.96% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUDEL
-[AT]506-
6.30%0.05% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUMPF
-[AT]801-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSI
-[AT]9399/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TILLY
-[ATA]8420/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TONI
-[AT]9466/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VARNA
-[ATA]6628/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.