MARALEIHN -371-

      ANTRIEB
-[AT]807-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
MARMOLADA
-[AT]6215/T-
STROMER IT. -[AT]128-
MARIECHEN -[ATA]392/I-
ALPEN KONIG
-[US]45S-
  AMIRA
-[AT]8418/T-
STIFT
-[AT]1925-
STOLZ -[AT]1482-
ERLANA -[ATA]587/V-
AMANDA
-[AT]1697/I-
STRICK -[AT]429-
AMATA -[ATA]1389/I-
ABBOTT
-76-
    STUDENT (EASTER SUNDAY)
-[US]128S-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
EDELGUT
-[AT]6531/T-
NIBELUNG -[AT]1362-
EDELREIS -[AT]3029/D-
CLARICE
-[US]143M-
  COLLEEN
-[US]27M-
MARIUS
-[AT]1480-
STURMER -[AT]1367-
SCHLERN-WEIBELE -[AT]1795/T-
COLETTE
-[AT]6637/T-
STROM -[AT]1656-
CAVALLA-ERNA -[AT]2526/T-
MARALEIHN
-371-
      STERN
-[AT]1916-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
LOISI
-[AT]552/V-
BLUHNBACH -[ATA]1505-
LONI FANNI -[ATA]518/V-
STARWONDER
-[US]536S-
  ARABELLA
-[AT]6140/T-
MORDSKERL
-[AT]850-
NILO -[CAN]Z44472-
WEISHORN -[ATA]3125/T-
ARCADIA
-[AT]2835/T-
ARIBERT -[CAN]Z47485-
ANGELIKA MITZI -[ATA]77/I-
MOLLIE
-75-
    NAXOS
-[AT]68-
NAZ
-[AT]997-
BACCO -[CAN]Z43665-
BRAUCHBAR -[ATA]3207/T-
DESDEMONA
-[AT]1767/T-
WILLI -[ATA]401-
DIESTL-HANNI -[CAN]Z44468-
MIRTH
-[US]213M-
  MIRATA
-[AT]6568/T-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
MARENGO
-[AT]2633/T-
STROMER IT. -[AT]128-
MOARIN -[CAN]Z54961-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
3.996%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STROMER IT.
-[AT]128-
18.75%6.25% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 

STAR
-[AT]1581-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ABBOTT
-76-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALPEN KONIG
-[US]45S-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AMANDA
-[AT]1697/I-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AMATA
-[ATA]1389/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMIRA
-[AT]8418/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANGELIKA MITZI
-[ATA]77/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANTRIEB
-[AT]807-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARABELLA
-[AT]6140/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCADIA
-[AT]2835/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIBERT
-[CAN]Z47485-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACCO
-[CAN]Z43665-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLUHNBACH
-[ATA]1505-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRAUCHBAR
-[ATA]3207/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAVALLA-ERNA
-[AT]2526/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLARICE
-[US]143M-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
COLETTE
-[AT]6637/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COLLEEN
-[US]27M-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESDEMONA
-[AT]1767/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIESTL-HANNI
-[CAN]Z44468-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDELGUT
-[AT]6531/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EDELREIS
-[AT]3029/D-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERLANA
-[ATA]587/V-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOISI
-[AT]552/V-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LONI FANNI
-[ATA]518/V-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARENGO
-[AT]2633/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIECHEN
-[ATA]392/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIUS
-[AT]1480-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MARMOLADA
-[AT]6215/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MIRATA
-[AT]6568/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIRTH
-[US]213M-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOARIN
-[CAN]Z54961-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLLIE
-75-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAXOS
-[AT]68-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZ
-[AT]997-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIBELUNG
-[AT]1362-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NILO
-[CAN]Z44472-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAR
-[AT]1581-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
STARWONDER
-[US]536S-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STERN
-[AT]1916-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STIFT
-[AT]1925-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRICK
-[AT]429-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROM
-[AT]1656-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROMER IT.
-[AT]128-
18.75%6.25% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT (EASTER SUNDAY)
-[US]128S-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WEISHORN
-[ATA]3125/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.