NORBSI -[AT]10747/T-

      NERZ
-[AT]152-
NAZ
-[AT]997-
BACCO -[CAN]Z43665-
BRAUCHBAR -[ATA]3207/T-
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
STROMER IT. -[AT]128-
DOHLE -[DEU]GR20038839-
NENNER
-[AT]632-
  DROLLY
-[ATA]5622/T-
STRAUSS
-[ATA]1115-
STRATEGE -[ATA]428-
COPPELIA -[ATA]115/I-
DRAMA
-[ATA]2606/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
NORDEN
-[AT]938-
    WEIT
-[ATA]450-
WARDEIN
-[AT]122-
WILLI -[ATA]401-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
NORMANNEN-FREI
-[ATA]2837/T-
START -[ATA]847-
NORMA -[ATA]146/I-
HANNELORE
-[AT]8013/T-
  HAIDE
-[ATA]1850/T-
NIKOLAUS
-[ATA]1858-
N/A-N/C
N/A-N/C
HANNERI-HANSI
-[ATA]1470/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
NORBSI
-[AT]10747/T-
      NOTKER
-[AT]585-
NERZ
-[AT]152-
NAZ -[AT]997-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
MIDAS -[ATA]423-
GOLDMADL -[ATA]1799/T-
NECKAR
-[AT]806-
  LAURANA
-[AT]6419/T-
MAI
-[ATA]576-
STURMER -[AT]1367-
FAHNE -[ATA]158/I-
LUNZANA
-[ATA]1625/T-
MATHON -[ATA]1364-
LUNZA -[ATA]1046/D-
NETTY
-[AT]9743/T-
    STOLZ
-[AT]1482-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
FIFI
-[ATA]2642/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
NELLY
-[AT]8587/T-
  NOMADIN
-[ATA]5316/T-
MIDAS
-[ATA]423-
STURMER -[AT]1367-
ELVIRA -[ATA]134/T-
NOTIZ
-[ATA]1678/T-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
2.086%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
NERZ
-[AT]152-
18.75%12.50% 
6.25% 
 
 
 
 

 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
BACCO
-[CAN]Z43665-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRAUCHBAR
-[ATA]3207/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPPELIA
-[ATA]115/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOHLE
-[DEU]GR20038839-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
DRAMA
-[ATA]2606/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DROLLY
-[ATA]5622/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ELVIRA
-[ATA]134/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAHNE
-[ATA]158/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIFI
-[ATA]2642/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOLDMADL
-[ATA]1799/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAIDE
-[ATA]1850/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HANNELORE
-[AT]8013/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HANNERI-HANSI
-[ATA]1470/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LAURANA
-[AT]6419/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNZA
-[ATA]1046/D-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNZANA
-[ATA]1625/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAI
-[ATA]576-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATHON
-[ATA]1364-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZ
-[AT]997-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
NECKAR
-[AT]806-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NELLY
-[AT]8587/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NENNER
-[AT]632-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NERZ
-[AT]152-
18.75%12.50% 
6.25% 
 
 
 
 

 
 
 
 
NETTY
-[AT]9743/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIKOLAUS
-[ATA]1858-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOMADIN
-[ATA]5316/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDEN
-[AT]938-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMA
-[ATA]146/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORMANNEN-FREI
-[ATA]2837/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTIZ
-[ATA]1678/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTKER
-[AT]585-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
START
-[ATA]847-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STOLZ
-[AT]1482-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRATEGE
-[ATA]428-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRAUSS
-[ATA]1115-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARDEIN
-[AT]122-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WEIT
-[ATA]450-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.