ANGELA -[AT]11043/T-

      ANKER
-[AT]631-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT. -[AT]128-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
ARTIST
-[AT]853-
  DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
STURMER -[AT]1367-
DIEMALA -[ATA]175/I-
AMOR
-Z4865-
    STRUDEL
-[AT]506-
STROM
-[AT]1656-
STROMER IT. -[AT]128-
FINNCHEN -[ATA]1578/T-
AJA
-[ATA]6131/T-
MARS -[ATA]1117-
ANGELINA -[ATA]1650/T-
JELLI
-[AT]8521/T-
  JAGD
-[ATA]7388/T-
MONARCH
-[AT]1582-
MORDSKERL -[AT]850-
DIEMA-KLARA -[ATA]41/I-
JULIA
-[ATA]5717/T-
STROMER IT. -[AT]128-
JUNO -[ATA]1579/T-
ANGELA
-[AT]11043/T-
      NOTKER
-[AT]585-
NERZ
-[AT]152-
NAZ -[AT]997-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
MIDAS -[ATA]423-
GOLDMADL -[ATA]1799/T-
NECKAR
-[AT]806-
  LAURANA
-[AT]6419/T-
MAI
-[ATA]576-
STURMER -[AT]1367-
FAHNE -[ATA]158/I-
LUNZANA
-[ATA]1625/T-
MATHON -[ATA]1364-
LUNZA -[ATA]1046/D-
ALMI
-[AT]9844/T-
    MERKUR
-[AT]251-
MARIUS
-[AT]1480-
STURMER -[AT]1367-
SCHLERN-WEIBELE -[AT]1795/T-
UNGARIN
-[ATA]5611/T-
STRAUSS -[ATA]1115-
UNKE-FRIEDA -[ATA]2498/T-
ABENTEUER
-[ATA]9101/T-
  ALIBI
-[ATA]6645/T-
MIDAS
-[ATA]423-
STURMER -[AT]1367-
ELVIRA -[ATA]134/T-
ADINA
-[ATA]5677/T-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
2.167%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STURMER
-[AT]1367-
12.50%3.12% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIDAS
-[ATA]423-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ABENTEUER
-[ATA]9101/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADINA
-[ATA]5677/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AJA
-[ATA]6131/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALIBI
-[ATA]6645/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALMI
-[AT]9844/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMOR
-Z4865-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGELINA
-[ATA]1650/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANKER
-[AT]631-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIEMA-KLARA
-[ATA]41/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIEMALA
-[ATA]175/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ELVIRA
-[ATA]134/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAHNE
-[ATA]158/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINNCHEN
-[ATA]1578/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOLDMADL
-[ATA]1799/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAGD
-[ATA]7388/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JELLI
-[AT]8521/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JUNO
-[ATA]1579/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAURANA
-[AT]6419/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNZA
-[ATA]1046/D-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNZANA
-[ATA]1625/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAI
-[ATA]576-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARS
-[ATA]1117-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATHON
-[ATA]1364-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERKUR
-[AT]251-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAZ
-[AT]997-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECKAR
-[AT]806-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NERZ
-[AT]152-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTKER
-[AT]585-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STRAUSS
-[ATA]1115-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROM
-[AT]1656-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUDEL
-[AT]506-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
12.50%3.12% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNGARIN
-[ATA]5611/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNKE-FRIEDA
-[ATA]2498/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.