BURGI -[AT]11101/T-

      ADLER
-[AT]253-
ANSELMO
-[AT]999-
CAMPI II -[CAN]Z52351-
OHAST. NAPOLI -[CAN]Z52352-
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
STURMER -[AT]1367-
CAMPANULA -[ATA]1538/T-
ANKER
-[AT]631-
  PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
ARTIST
-[AT]853-
    STAR
-[AT]1581-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
WILLI -[ATA]401-
BORA-LIES -[ATA]312/I-
DORITTE
-[AT]7496/T-
  DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
STURMER
-[AT]1367-
NILO -[CAN]Z44472-
PINGPONG -[ATA]3146/T-
DIEMALA
-[ATA]175/I-
N/A-N/C
N/A-N/C
BURGI
-[AT]11101/T-
      MAGNAT
-[AT]578-
STURMER
-[AT]1367-
NILO -[CAN]Z44472-
PINGPONG -[ATA]3146/T-
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
WILLI -[ATA]401-
GOTHARDA FANNI -[ATA]50/I-
MIKADO
-[AT]1652-
  RUNKOLA
-[AT]577/V-
LORCH
-[ATA]1450-
WILLI -[ATA]401-
N/A-N/C
RUNKELSTEINERIN-FANNI
-[ATA]517/V-
N/A-N/C
N/A-N/C
BACCHUS
-[AT]8233/T-
    STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT
-[ATA]1074-
HIRN-MANDL I -[CAN]Z73695-
HANNERL -[CAN]Z73697-
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
RUDI -[CAN]Z73699-
KATHI -[CAN]Z73700-
BISAM
-[ATA]6711/T-
  BERBERIN
-[ATA]1762/T-
SIXTUS
-[ATA]1285-
N/A-N/C
N/A-N/C
BETTINA
-[ATA]2631/T-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.688%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 5 Generations/Montrer 5 générations

Generation/Génération123456789101112
STROMER IT.
-[AT]128-
25.00%12.50% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
15.62%9.38% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACCHUS
-[AT]8233/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
BERBERIN
-[ATA]1762/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETTINA
-[ATA]2631/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISAM
-[ATA]6711/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BORA-LIES
-[ATA]312/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CAMPANULA
-[ATA]1538/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPI II
-[CAN]Z52351-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DIEMALA
-[ATA]175/I-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GOTHARDA FANNI
-[ATA]50/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANNERL
-[CAN]Z73697-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIRN-MANDL I
-[CAN]Z73695-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATHI
-[CAN]Z73700-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LORCH
-[ATA]1450-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIKADO
-[AT]1652-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NILO
-[CAN]Z44472-
7.81%4.69% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

OHAST. NAPOLI
-[CAN]Z52352-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PINGPONG
-[ATA]3146/T-
7.81%4.69% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMANA
-[ATA]5993/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUDI
-[CAN]Z73699-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUNKELSTEINERIN-FANNI
-[ATA]517/V-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUNKOLA
-[AT]577/V-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIXTUS
-[ATA]1285-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
25.00%12.50% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
15.62%9.38% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 


 
WILLI
-[ATA]401-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.