BASALT -[AT]1161-

      NABUCCO
-[ATA]1514-
NATAN
-[AT]1404-
NORDWIND -[ATA]1258-
MARGI -[ATA]11990/T-
PEGGY
-[ATA]13099/T-
WINTERSTURM -[ATA]1223-
PETRA -[ATA]10133/T-
BOZEN
-[ATA]856-
  ANNALISA
-[AT]3710-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
BRENNER
-[AT]1012-
    STEIGER
-[ATA]1483-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
ANNA-BELLA
-Z4850-
ELVAS -[AT]186-
BESSI-FANNI -Z17419-
RATIN
-[ATA]6383/T-
  RUTH
-[ATA]5448/T-
MAGNAT
-[AT]578-
STURMER -[AT]1367-
ROTELE-RITA -[ATA]78/I-
RUNKOLA
-[AT]577/V-
LORCH -[ATA]1450-
RUNKELSTEINERIN-FANNI -[ATA]517/V-
BASALT
-[AT]1161-
      ADLER
-[AT]253-
ANSELMO
-[AT]999-
CAMPI II -[CAN]Z52351-
OHAST. NAPOLI -[CAN]Z52352-
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
STURMER -[AT]1367-
CAMPANULA -[ATA]1538/T-
ANKER
-[AT]631-
  PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
TONI
-[AT]9466/T-
    STORM
-[ATA]185-
STOLZ
-[AT]1482-
STROMER IT. -[AT]128-
FIFI -[ATA]2642/T-
IRMENGARD
-[ATA]819/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
TILLY
-[ATA]8420/T-
  TROMBE
-[CAN]Z45560-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
2.942%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STROMER IT.
-[AT]128-
15.62%6.25% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNA-BELLA
-Z4850-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANNALISA
-[AT]3710-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESSI-FANNI
-Z17419-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOZEN
-[ATA]856-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BRENNER
-[AT]1012-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPANULA
-[ATA]1538/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPI II
-[CAN]Z52351-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELVAS
-[AT]186-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIFI
-[ATA]2642/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IRMENGARD
-[ATA]819/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LORCH
-[ATA]1450-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGNAT
-[AT]578-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MARGI
-[ATA]11990/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NABUCCO
-[ATA]1514-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NATAN
-[AT]1404-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NORDWIND
-[ATA]1258-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OHAST. NAPOLI
-[CAN]Z52352-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEGGY
-[ATA]13099/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PETRA
-[ATA]10133/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RATIN
-[ATA]6383/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUNKELSTEINERIN-FANNI
-[ATA]517/V-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUNKOLA
-[AT]577/V-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RUTH
-[ATA]5448/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STEIGER
-[ATA]1483-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORM
-[ATA]185-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
15.62%6.25% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 

 
STUDENT
-[ATA]1074-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STURMER
-[AT]1367-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILLY
-[ATA]8420/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TONI
-[AT]9466/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROMBE
-[CAN]Z45560-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WINTERSTURM
-[ATA]1223-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.