BACH -[AT]1270-

      BOZEN
-[ATA]856-
NABUCCO
-[ATA]1514-
NATAN -[AT]1404-
PEGGY -[ATA]13099/T-
ANNALISA
-[AT]3710-
N/A-N/C
N/A-N/C
BRENNER
-[AT]1012-
  RATIN
-[ATA]6383/T-
STEIGER
-[ATA]1483-
STROMER IT. -[AT]128-
ANNA-BELLA -Z4850-
RUTH
-[ATA]5448/T-
MAGNAT -[AT]578-
RUNKOLA -[AT]577/V-
BASALT
-[AT]1161-
    ANKER
-[AT]631-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT. -[AT]128-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
TONI
-[AT]9466/T-
  TILLY
-[ATA]8420/T-
STORM
-[ATA]185-
STOLZ -[AT]1482-
IRMENGARD -[ATA]819/T-
TROMBE
-[CAN]Z45560-
N/A-N/C
N/A-N/C
BACH
-[AT]1270-
      ADLER
-[AT]253-
ANSELMO
-[AT]999-
CAMPI II -[CAN]Z52351-
OHAST. NAPOLI -[CAN]Z52352-
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
STURMER -[AT]1367-
CAMPANULA -[ATA]1538/T-
ANKER
-[AT]631-
  PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
SUSI
-[AT]9399/T-
    MARLING
-[ATA]188-
MARIUS
-[AT]1480-
STURMER -[AT]1367-
SCHLERN-WEIBELE -[AT]1795/T-
AUGENWEIDE-LORA
-[ATA]2649/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
SARA
-[AT]7751/T-
  SIGMA
-[ATA]3556/T-
MARDER
-[ATA]1233-
STURMER -[AT]1367-
KREUZWEGERIN-FANNY -[ATA]70/I-
SERVA
-[NLD]3183-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
8.211%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
ANKER
-[AT]631-
37.50%12.50% 
25.00% 
 
 
 

 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
18.75%6.25% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANKER
-[AT]631-
37.50%12.50% 
25.00% 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANNA-BELLA
-Z4850-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNALISA
-[AT]3710-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUGENWEIDE-LORA
-[ATA]2649/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASALT
-[AT]1161-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOZEN
-[ATA]856-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BRENNER
-[AT]1012-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CAMPANULA
-[ATA]1538/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPI II
-[CAN]Z52351-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
IRMENGARD
-[ATA]819/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KREUZWEGERIN-FANNY
-[ATA]70/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARDER
-[ATA]1233-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARLING
-[ATA]188-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NABUCCO
-[ATA]1514-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NATAN
-[AT]1404-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OHAST. NAPOLI
-[CAN]Z52352-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEGGY
-[ATA]13099/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
18.75%6.25% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
RATIN
-[ATA]6383/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RUNKOLA
-[AT]577/V-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTH
-[ATA]5448/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SARA
-[AT]7751/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVA
-[NLD]3183-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGMA
-[ATA]3556/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEIGER
-[ATA]1483-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STORM
-[ATA]185-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSI
-[AT]9399/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TILLY
-[ATA]8420/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TONI
-[AT]9466/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TROMBE
-[CAN]Z45560-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.