FARN -[AT]13143/T-

      MOBIL
-[AT]407-
MONARCH
-[AT]1582-
MORDSKERL -[AT]850-
DIEMA-KLARA -[ATA]41/I-
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
STROMER IT. -[AT]128-
DOHLE -[DEU]GR20038839-
MOHAMMED
-[AT]1045-
  CHARMANT
-[AT]7029/T-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
CARMELA
-[ATA]6061/T-
STYX -[ATA]1365-
CLARINE -[CAN]Z51531-
MIDAS
-[AT]1262-
    STILFSER
-[AT]699-
STATTLICH
-[AT]49-
STEIGER -[ATA]1483-
RUTH -[ATA]5448/T-
VARNA
-[ATA]6628/T-
STOLZ -[AT]1482-
VAGABUNDIN-FINETTA -[ATA]2991/T-
LEMMA
-[AT]9263/T-
  LILIA
-[AT]6264/T-
MAGNAT
-[AT]578-
STURMER -[AT]1367-
ROTELE-RITA -[ATA]78/I-
LINDELEIN-ELSA
-[ATA]515/V-
ELVAS -[AT]186-
BESSI-FANNI -Z17419-
FARN
-[AT]13143/T-
      STRUDEL
-[AT]506-
STROM
-[AT]1656-
STROMER IT. -[AT]128-
FINNCHEN -[ATA]1578/T-
AJA
-[ATA]6131/T-
MARS -[ATA]1117-
ANGELINA -[ATA]1650/T-
STUMPF
-[AT]801-
  CARBONA
-[AT]6002/T-
MORDSKERL
-[AT]850-
NILO -[CAN]Z44472-
WEISHORN -[ATA]3125/T-
CAVALLA-ERNA
-[AT]2526/T-
STURMER -[AT]1367-
CAJANA -[CAN]Z44471-
FAMA
-[AT]9280/T-
    STAR
-[AT]1581-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
WILLI -[ATA]401-
BORA-LIES -[ATA]312/I-
FLAU
-[AT]6775/T-
  FULDA-HANNI
-[ATA]2584/T-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.370%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 5 Generations/Montrer 5 générations

Generation/Génération123456789101112
STROMER IT.
-[AT]128-
18.75%9.38% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
18.75%6.25% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
8.59%3.91% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
8.59%3.91% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
7.81%7.81% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESSI-FANNI
-Z17419-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELVAS
-[AT]186-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
AJA
-[ATA]6131/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGELINA
-[ATA]1650/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
9.38%4.69% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESSI-FANNI
-Z17419-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORA-LIES
-[ATA]312/I-
4.69%1.56% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAJANA
-[CAN]Z44471-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARBONA
-[AT]6002/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARMELA
-[ATA]6061/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CAVALLA-ERNA
-[AT]2526/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARMANT
-[AT]7029/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CLARINE
-[CAN]Z51531-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIEMA-KLARA
-[ATA]41/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOHLE
-[DEU]GR20038839-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ELVAS
-[AT]186-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAMA
-[AT]9280/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINNCHEN
-[ATA]1578/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLAU
-[AT]6775/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FULDA-HANNI
-[ATA]2584/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMMA
-[AT]9263/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LILIA
-[AT]6264/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LINDELEIN-ELSA
-[ATA]515/V-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
7.81%7.81% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MARS
-[ATA]1117-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[AT]1262-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOBIL
-[AT]407-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MOHAMMED
-[AT]1045-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
NILO
-[CAN]Z44472-
8.98%3.52% 
5.47% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTH
-[ATA]5448/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAR
-[AT]1581-
18.75%6.25% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
STATTLICH
-[AT]49-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STEIGER
-[ATA]1483-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STILFSER
-[AT]699-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROM
-[AT]1656-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
18.75%9.38% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 

STRUDEL
-[AT]506-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
9.38%4.69% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUMPF
-[AT]801-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
8.59%3.91% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYX
-[ATA]1365-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAGABUNDIN-FINETTA
-[ATA]2991/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARNA
-[ATA]6628/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WEISHORN
-[ATA]3125/T-
4.69%1.56% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
8.59%3.91% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.