NATAN -[AT]1404-

      NENNER
-[AT]632-
NERZ
-[AT]152-
NAZ -[AT]997-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
DROLLY
-[ATA]5622/T-
STRAUSS -[ATA]1115-
DRAMA -[ATA]2606/T-
NORDEN
-[AT]938-
  HANNELORE
-[AT]8013/T-
WEIT
-[ATA]450-
WARDEIN -[AT]122-
NORMANNEN-FREI -[ATA]2837/T-
HAIDE
-[ATA]1850/T-
NIKOLAUS -[ATA]1858-
HANNERI-HANSI -[ATA]1470/T-
NORDWIND
-[ATA]1258-
    ALARICH
-[AT]900-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
TALIA
-[AT]7742/T-
MANDARIN -[CAN]Z43662-
TABU -[CAN]Z43664-
ALICE-ASSY
-[AT]10130/T-
  ANDY
-[AT]8435/T-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
ANDORA
-[AT]6705/T-
STROMER IT. -[AT]128-
ALEXANDRA -[ATA]1576/T-
NATAN
-[AT]1404-
      ARTIST
-[AT]853-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR -[AT]1581-
DIOTIMA -[ATA]6019/T-
AMOR
-Z4865-
  JELLI
-[AT]8521/T-
STRUDEL
-[AT]506-
STROM -[AT]1656-
AJA -[ATA]6131/T-
JAGD
-[ATA]7388/T-
MONARCH -[AT]1582-
JULIA -[ATA]5717/T-
MARGI
-[ATA]11990/T-
    STREITER
-[AT]898-
STUBER
-[AT]505-
STROMER IT. -[AT]128-
RATIN -[ATA]6383/T-
LITA
-[ATA]7627/T-
MARIUS -[AT]1480-
LITEGA -[ATA]5701/T-
MARESI
-[ATA]10215/T-
  MISTRESS
-[ATA]8679/T-
NERZ
-[AT]152-
NAZ -[AT]997-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
MUSIKA
-[ATA]6761/T-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.019%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
NERZ
-[AT]152-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
ADLER
-[AT]253-
12.50%9.38% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 

ANKER
-[AT]631-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
12.50%9.38% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 

AJA
-[ATA]6131/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALARICH
-[AT]900-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ALEXANDRA
-[ATA]1576/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALICE-ASSY
-[AT]10130/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AMOR
-Z4865-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDORA
-[AT]6705/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANDY
-[AT]8435/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORITTE
-[AT]7496/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRAMA
-[ATA]2606/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DROLLY
-[ATA]5622/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HAIDE
-[ATA]1850/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HANNELORE
-[AT]8013/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HANNERI-HANSI
-[ATA]1470/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAGD
-[ATA]7388/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JELLI
-[AT]8521/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITA
-[ATA]7627/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITEGA
-[ATA]5701/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANDARIN
-[CAN]Z43662-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARESI
-[ATA]10215/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARGI
-[ATA]11990/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISTRESS
-[ATA]8679/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSIKA
-[ATA]6761/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZ
-[AT]997-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

NENNER
-[AT]632-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NERZ
-[AT]152-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIKOLAUS
-[ATA]1858-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORDEN
-[AT]938-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NORDWIND
-[ATA]1258-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMANNEN-FREI
-[ATA]2837/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

RATIN
-[ATA]6383/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRAUSS
-[ATA]1115-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STREITER
-[AT]898-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROM
-[AT]1656-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUDEL
-[AT]506-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUBER
-[AT]505-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABU
-[CAN]Z43664-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TALIA
-[AT]7742/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WARDEIN
-[AT]122-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WEIT
-[ATA]450-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.