BORIS -[AT]1484-

      BRENNER
-[AT]1012-
BOZEN
-[ATA]856-
NABUCCO -[ATA]1514-
ANNALISA -[AT]3710-
RATIN
-[ATA]6383/T-
STEIGER -[ATA]1483-
RUTH -[ATA]5448/T-
BASALT
-[AT]1161-
  TONI
-[AT]9466/T-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
TILLY
-[ATA]8420/T-
STORM -[ATA]185-
TROMBE -[CAN]Z45560-
BACH
-[AT]1270-
    ANKER
-[AT]631-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT. -[AT]128-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
SUSI
-[AT]9399/T-
  SARA
-[AT]7751/T-
MARLING
-[ATA]188-
MARIUS -[AT]1480-
AUGENWEIDE-LORA -[ATA]2649/T-
SIGMA
-[ATA]3556/T-
MARDER -[ATA]1233-
SERVA -[NLD]3183-
BORIS
-[AT]1484-
      ANKER
-[AT]631-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT. -[AT]128-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
ARTIST
-[AT]853-
  DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
STURMER -[AT]1367-
DIEMALA -[ATA]175/I-
BURGI
-[AT]11101/T-
    MIKADO
-[AT]1652-
MAGNAT
-[AT]578-
STURMER -[AT]1367-
ROTELE-RITA -[ATA]78/I-
RUNKOLA
-[AT]577/V-
LORCH -[ATA]1450-
RUNKELSTEINERIN-FANNI -[ATA]517/V-
BACCHUS
-[AT]8233/T-
  BISAM
-[ATA]6711/T-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
BERBERIN
-[ATA]1762/T-
SIXTUS -[ATA]1285-
BETTINA -[ATA]2631/T-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
8.142%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
ANKER
-[AT]631-
31.25%18.75% 
12.50% 
 
 
 
 


 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
15.62%3.12% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 

STURMER
-[AT]1367-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
15.62%9.38% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 


 
ANKER
-[AT]631-
31.25%18.75% 
12.50% 
 
 
 
 


 
 
 
ANNALISA
-[AT]3710-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSELMO
-[AT]999-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIST
-[AT]853-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUGENWEIDE-LORA
-[ATA]2649/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BACCHUS
-[AT]8233/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACH
-[AT]1270-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASALT
-[AT]1161-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BERBERIN
-[ATA]1762/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETTINA
-[ATA]2631/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISAM
-[ATA]6711/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOZEN
-[ATA]856-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BRENNER
-[AT]1012-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BURGI
-[AT]11101/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEMALA
-[ATA]175/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LORCH
-[ATA]1450-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARDER
-[ATA]1233-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIUS
-[AT]1480-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARLING
-[ATA]188-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MIKADO
-[AT]1652-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NABUCCO
-[ATA]1514-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
15.62%9.38% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 


 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

RATIN
-[ATA]6383/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUNKELSTEINERIN-FANNI
-[ATA]517/V-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUNKOLA
-[AT]577/V-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTH
-[ATA]5448/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SARA
-[AT]7751/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SERVA
-[NLD]3183-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIGMA
-[ATA]3556/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SIXTUS
-[ATA]1285-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEIGER
-[ATA]1483-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STORM
-[ATA]185-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROMER IT.
-[AT]128-
15.62%3.12% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSI
-[AT]9399/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TILLY
-[ATA]8420/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TONI
-[AT]9466/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TROMBE
-[CAN]Z45560-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.