MALVE -[ATA]11743/T-

      STUBER
-[AT]505-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
RATIN
-[ATA]6383/T-
STEIGER -[ATA]1483-
RUTH -[ATA]5448/T-
STEINADLER
-[AT]901-
  VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
MAGNAT
-[AT]578-
STURMER -[AT]1367-
ROTELE-RITA -[ATA]78/I-
VANDA
-[ATA]22/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
STEGER
-[ATA]1136-
    MAAT
-[AT]1918-
MORDSKERL
-[AT]850-
NILO -[CAN]Z44472-
WEISHORN -[ATA]3125/T-
HERLINDE
-[ATA]5260/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
MIMOSE
-[ATA]8069/T-
  MAMMA
-[ATA]5576/T-
STURMER
-[AT]1367-
NILO -[CAN]Z44472-
PINGPONG -[ATA]3146/T-
MOIDELE
-[ATA]556/V-
WILLI -[ATA]401-
MOJRIX -[ITA]341/I-
MALVE
-[ATA]11743/T-
      N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
MELTA
-[ATA]9448/T-
    N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
0.000%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STURMER
-[AT]1367-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
NILO
-[CAN]Z44472-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HERLINDE
-[ATA]5260/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAAT
-[AT]1918-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAMMA
-[ATA]5576/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MELTA
-[ATA]9448/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIMOSE
-[ATA]8069/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MOIDELE
-[ATA]556/V-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MOJRIX
-[ITA]341/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MORDSKERL
-[AT]850-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NILO
-[CAN]Z44472-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PINGPONG
-[ATA]3146/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RATIN
-[ATA]6383/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTH
-[ATA]5448/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STEGER
-[ATA]1136-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEIGER
-[ATA]1483-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STEINADLER
-[AT]901-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STUBER
-[AT]505-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
VANDA
-[ATA]22/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WEISHORN
-[ATA]3125/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WILLI
-[ATA]401-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.