MARGI -[ATA]11990/T-

      ANKER
-[AT]631-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT. -[AT]128-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
ARTIST
-[AT]853-
  DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
STURMER -[AT]1367-
DIEMALA -[ATA]175/I-
AMOR
-Z4865-
    STRUDEL
-[AT]506-
STROM
-[AT]1656-
STROMER IT. -[AT]128-
FINNCHEN -[ATA]1578/T-
AJA
-[ATA]6131/T-
MARS -[ATA]1117-
ANGELINA -[ATA]1650/T-
JELLI
-[AT]8521/T-
  JAGD
-[ATA]7388/T-
MONARCH
-[AT]1582-
MORDSKERL -[AT]850-
DIEMA-KLARA -[ATA]41/I-
JULIA
-[ATA]5717/T-
STROMER IT. -[AT]128-
JUNO -[ATA]1579/T-
MARGI
-[ATA]11990/T-
      STUBER
-[AT]505-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
RATIN
-[ATA]6383/T-
STEIGER -[ATA]1483-
RUTH -[ATA]5448/T-
STREITER
-[AT]898-
  LITA
-[ATA]7627/T-
MARIUS
-[AT]1480-
STURMER -[AT]1367-
SCHLERN-WEIBELE -[AT]1795/T-
LITEGA
-[ATA]5701/T-
NOTAR -[ATA]1485-
LAUNE -[ATA]1635/T-
MARESI
-[ATA]10215/T-
    NERZ
-[AT]152-
NAZ
-[AT]997-
BACCO -[CAN]Z43665-
BRAUCHBAR -[ATA]3207/T-
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
STROMER IT. -[AT]128-
DOHLE -[DEU]GR20038839-
MISTRESS
-[ATA]8679/T-
  MUSIKA
-[ATA]6761/T-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
3.601%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STROMER IT.
-[AT]128-
21.88%12.50% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 

STURMER
-[AT]1367-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AJA
-[ATA]6131/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AMOR
-Z4865-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGELINA
-[ATA]1650/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANKER
-[AT]631-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BACCO
-[CAN]Z43665-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRAUCHBAR
-[ATA]3207/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIEMA-KLARA
-[ATA]41/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIEMALA
-[ATA]175/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DOHLE
-[DEU]GR20038839-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FINNCHEN
-[ATA]1578/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAGD
-[ATA]7388/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JELLI
-[AT]8521/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JUNO
-[ATA]1579/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAUNE
-[ATA]1635/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITA
-[ATA]7627/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITEGA
-[ATA]5701/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARESI
-[ATA]10215/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARS
-[ATA]1117-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISTRESS
-[ATA]8679/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUSIKA
-[ATA]6761/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZ
-[AT]997-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NERZ
-[AT]152-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAR
-[ATA]1485-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RATIN
-[ATA]6383/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTH
-[ATA]5448/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STEIGER
-[ATA]1483-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STREITER
-[AT]898-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROM
-[AT]1656-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
21.88%12.50% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 

STRUDEL
-[AT]506-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STUBER
-[AT]505-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.