WILDLING -[ATA]1220-

      WARDEIN
-[AT]122-
WILLI
-[ATA]401-
SARN -[CAN]Z73297-
PENS -[CAN]Z73298-
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
WIRBEL
-[AT]855-
  KALTERER-MOID
-[AT]1790/T-
STURMER
-[AT]1367-
NILO -[CAN]Z44472-
PINGPONG -[ATA]3146/T-
KREUZWEGERIN-FANNY
-[ATA]70/I-
MANDL I-8 IT. -[DEU]HB20000814-
OHAST. LISSI -[CAN]Z51286-
WOTAN
-[AT]1051-
    NOTKER
-[AT]585-
NERZ
-[AT]152-
NAZ -[AT]997-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
MIDAS -[ATA]423-
GOLDMADL -[ATA]1799/T-
DORIS
-[AT]8443/T-
  DONKA
-[AT]6281/T-
MARIUS
-[AT]1480-
STURMER -[AT]1367-
SCHLERN-WEIBELE -[AT]1795/T-
DALIE
-[ATA]5188/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
WILDLING
-[ATA]1220-
      STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT
-[ATA]1074-
HIRN-MANDL I -[CAN]Z73695-
HANNERL -[CAN]Z73697-
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
RUDI -[CAN]Z73699-
KATHI -[CAN]Z73700-
STUBER
-[AT]505-
  RATIN
-[ATA]6383/T-
STEIGER
-[ATA]1483-
STROMER IT. -[AT]128-
ANNA-BELLA -Z4850-
RUTH
-[ATA]5448/T-
MAGNAT -[AT]578-
RUNKOLA -[AT]577/V-
MUTZI
-[ATA]9449/T-
    STURMER
-[AT]1367-
NILO
-[CAN]Z44472-
MASSIMO -[CAN]Z73703-
INNOMINATA 4 -[CAN]Z73704-
PINGPONG
-[ATA]3146/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
MAMMA
-[ATA]5576/T-
  MOIDELE
-[ATA]556/V-
WILLI
-[ATA]401-
SARN -[CAN]Z73297-
PENS -[CAN]Z73298-
MOJRIX
-[ITA]341/I-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.671%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STURMER
-[AT]1367-
21.88%9.38% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 

 
STROMER IT.
-[AT]128-
15.62%0.00% 
15.62% 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ANNA-BELLA
-Z4850-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALIE
-[ATA]5188/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONKA
-[AT]6281/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DORIS
-[AT]8443/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GOLDMADL
-[ATA]1799/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HANNERL
-[CAN]Z73697-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIRN-MANDL I
-[CAN]Z73695-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNOMINATA 4
-[CAN]Z73704-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KALTERER-MOID
-[AT]1790/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KATHI
-[CAN]Z73700-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KREUZWEGERIN-FANNY
-[ATA]70/I-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAMMA
-[ATA]5576/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANDL I-8 IT.
-[DEU]HB20000814-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIUS
-[AT]1480-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MASSIMO
-[CAN]Z73703-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOIDELE
-[ATA]556/V-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOJRIX
-[ITA]341/I-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUTZI
-[ATA]9449/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZ
-[AT]997-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NERZ
-[AT]152-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NILO
-[CAN]Z44472-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTKER
-[AT]585-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OHAST. LISSI
-[CAN]Z51286-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PENS
-[CAN]Z73298-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINGPONG
-[ATA]3146/T-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RATIN
-[ATA]6383/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUDI
-[CAN]Z73699-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUNKOLA
-[AT]577/V-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTH
-[ATA]5448/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARN
-[CAN]Z73297-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STEIGER
-[ATA]1483-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
15.62%0.00% 
15.62% 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUBER
-[AT]505-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
21.88%9.38% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 

 
WARDEIN
-[AT]122-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
WIRBEL
-[AT]855-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
WOTAN
-[AT]1051-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.