RIALTA -[ATA]13612/T-

      STIL
-[AT]931-
STUBER
-[AT]505-
STROMER IT. -[AT]128-
RATIN -[ATA]6383/T-
SAULANA
-[ATA]7134/T-
STROM -[AT]1656-
SAULA -[ATA]5289/T-
STECHER
-[AT]1099-
  CULI
-[AT]9380/T-
MAX
-[ATA]1927-
MIDAS -[ATA]423-
DEMETRA -[ATA]1681/T-
CURIA-URIA
-[CAN]Z43660-
WILLI I -[CAN]Z43658-
URSA -[CAN]Z43659-
STURMER
-[AT]1293-
    ABSAM
-[AT]647-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
DOHLE
-Z18769-
WILLI -[ATA]401-
DIESTL-HANNI -[CAN]Z44468-
ASTENE
-[AT]8833/T-
  ALMA
-[ATA]7339/T-
STRAUSS
-[ATA]1115-
STRATEGE -[ATA]428-
COPPELIA -[ATA]115/I-
ALPE
-[ATA]2413/T-
PAZNAUNER -[CAN]Z98296-
ALPINA -[ATA]128/I-
RIALTA
-[ATA]13612/T-
      AFGHAN
-[CAN]Z42922-
ARTIST
-[AT]853-
ANKER -[AT]631-
DORITTE -[AT]7496/T-
JERUSE
-[AT]8228/T-
ADLER -[AT]253-
JULIA -[ATA]5717/T-
ASTRAL
-[ATA]1210-
  MARITA
-[ATA]9518/T-
STERLING
-[ATA]247-
STROM -[AT]1656-
ALMAFI-FANNI -[ATA]2723/T-
MILTURA
-[ATA]7676/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
RIKKA
-[ATA]12396/T-
    MERKUR
-[CAN]Z43038-
MAX
-[ATA]1927-
MIDAS -[ATA]423-
DEMETRA -[ATA]1681/T-
BERTI
-[ATA]1919/I-
N/A-N/C
N/A-N/C
RESEDA
-[ATA]10598/T-
  RICKI
-[ATA]10046/T-
STORM
-[ATA]185-
STOLZ -[AT]1482-
IRMENGARD -[ATA]819/T-
RITA
-[ATA]2232-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
2.973%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
MAX
-[ATA]1927-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
ADLER
-[AT]253-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
STROM
-[AT]1656-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ABSAM
-[AT]647-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
AFGHAN
-[CAN]Z42922-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALMA
-[ATA]7339/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ALMAFI-FANNI
-[ATA]2723/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALPE
-[ATA]2413/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALPINA
-[ATA]128/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANKER
-[AT]631-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASTENE
-[AT]8833/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ASTRAL
-[ATA]1210-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERTI
-[ATA]1919/I-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPPELIA
-[ATA]115/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CULI
-[AT]9380/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CURIA-URIA
-[CAN]Z43660-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DEMETRA
-[ATA]1681/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIESTL-HANNI
-[CAN]Z44468-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOHLE
-Z18769-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IRMENGARD
-[ATA]819/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARITA
-[ATA]9518/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAX
-[ATA]1927-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
MERKUR
-[CAN]Z43038-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILTURA
-[ATA]7676/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAZNAUNER
-[CAN]Z98296-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RATIN
-[ATA]6383/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESEDA
-[ATA]10598/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICKI
-[ATA]10046/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIKKA
-[ATA]12396/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RITA
-[ATA]2232-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAULA
-[ATA]5289/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAULANA
-[ATA]7134/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STECHER
-[AT]1099-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STERLING
-[ATA]247-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STIL
-[AT]931-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORM
-[ATA]185-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRATEGE
-[ATA]428-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRAUSS
-[ATA]1115-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STROM
-[AT]1656-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROMER IT.
-[AT]128-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUBER
-[AT]505-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STURMER
-[AT]1293-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
URSA
-[CAN]Z43659-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WILLI
-[ATA]401-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WILLI I
-[CAN]Z43658-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.