NABUCCO -[ATA]1514-

      NORDEN
-[AT]938-
NENNER
-[AT]632-
NERZ -[AT]152-
DROLLY -[ATA]5622/T-
HANNELORE
-[AT]8013/T-
WEIT -[ATA]450-
HAIDE -[ATA]1850/T-
NORDWIND
-[ATA]1258-
  ALICE-ASSY
-[AT]10130/T-
ALARICH
-[AT]900-
ANKER -[AT]631-
TALIA -[AT]7742/T-
ANDY
-[AT]8435/T-
ADLER -[AT]253-
ANDORA -[AT]6705/T-
NATAN
-[AT]1404-
    AMOR
-Z4865-
ARTIST
-[AT]853-
ANKER -[AT]631-
DORITTE -[AT]7496/T-
JELLI
-[AT]8521/T-
STRUDEL -[AT]506-
JAGD -[ATA]7388/T-
MARGI
-[ATA]11990/T-
  MARESI
-[ATA]10215/T-
STREITER
-[AT]898-
STUBER -[AT]505-
LITA -[ATA]7627/T-
MISTRESS
-[ATA]8679/T-
NERZ -[AT]152-
MUSIKA -[ATA]6761/T-
NABUCCO
-[ATA]1514-
      WILDSCHUTZ
-[AT]936-
WILTEN
-[AT]649-
WARDEIN -[AT]122-
KALTERER-MOID -[AT]1790/T-
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT. -[AT]128-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
WINTERSTURM
-[ATA]1223-
  DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
STURMER -[AT]1367-
DIEMALA -[ATA]175/I-
PEGGY
-[ATA]13099/T-
    ARTIST
-[AT]853-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR -[AT]1581-
DIOTIMA -[ATA]6019/T-
PETRA
-[ATA]10133/T-
  PARMA
-[ATA]7132/T-
ATLAS
-[ATA]1775-
ANSELMO -[AT]999-
ELAN -[ATA]2879/T-
PERI
-[ATA]5861/T-
NAZ -[AT]997-
POMPADOUR-ZITHA -[ATA]2626/T-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
6.138%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
DORITTE
-[AT]7496/T-
21.88%3.12% 
18.75% 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
18.75%6.25% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANKER
-[AT]631-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

NERZ
-[AT]152-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALARICH
-[AT]900-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALICE-ASSY
-[AT]10130/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AMOR
-Z4865-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANDORA
-[AT]6705/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANDY
-[AT]8435/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANKER
-[AT]631-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
18.75%6.25% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
ATLAS
-[ATA]1775-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIEMALA
-[ATA]175/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
21.88%3.12% 
18.75% 
 
 
 
 
 
 

 
DROLLY
-[ATA]5622/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELAN
-[ATA]2879/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAIDE
-[ATA]1850/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HANNELORE
-[AT]8013/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JAGD
-[ATA]7388/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JELLI
-[AT]8521/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KALTERER-MOID
-[AT]1790/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITA
-[ATA]7627/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARESI
-[ATA]10215/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MARGI
-[ATA]11990/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MISTRESS
-[ATA]8679/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MUSIKA
-[ATA]6761/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATAN
-[AT]1404-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZ
-[AT]997-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NENNER
-[AT]632-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NERZ
-[AT]152-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORDEN
-[AT]938-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NORDWIND
-[ATA]1258-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARMA
-[ATA]7132/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEGGY
-[ATA]13099/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERI
-[ATA]5861/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETRA
-[ATA]10133/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POMPADOUR-ZITHA
-[ATA]2626/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
STREITER
-[AT]898-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUDEL
-[AT]506-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUBER
-[AT]505-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIA
-[AT]7742/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WARDEIN
-[AT]122-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEIT
-[ATA]450-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WILDSCHUTZ
-[AT]936-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILTEN
-[AT]649-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WINTERSTURM
-[ATA]1223-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.