ADLERFEE -[GE]H924-

      ADLER
-[AT]253-
ANSELMO
-[AT]999-
CAMPI II -[CAN]Z52351-
OHAST. NAPOLI -[CAN]Z52352-
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
STURMER -[AT]1367-
CAMPANULA -[ATA]1538/T-
ABSAM
-[AT]647-
  DOHLE
-Z18769-
WILLI
-[ATA]401-
SARN -[CAN]Z73297-
PENS -[CAN]Z73298-
DIESTL-HANNI
-[CAN]Z44468-
N/A-N/C
N/A-N/C
ADLERHORST
-[DEU]168-
    N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
ODALIA
-[AT]7661/T-
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
ADLERFEE
-[GE]H924-
      NOTKER
-[AT]585-
NERZ
-[AT]152-
NAZ -[AT]997-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
MIDAS -[ATA]423-
GOLDMADL -[ATA]1799/T-
NECKAR
-[AT]806-
  LAURANA
-[AT]6419/T-
MAI
-[ATA]576-
STURMER -[AT]1367-
FAHNE -[ATA]158/I-
LUNZANA
-[ATA]1625/T-
MATHON -[ATA]1364-
LUNZA -[ATA]1046/D-
DOLLI
-[DEU]H502-
    MERKUR
-[AT]251-
MARIUS
-[AT]1480-
STURMER -[AT]1367-
SCHLERN-WEIBELE -[AT]1795/T-
UNGARIN
-[ATA]5611/T-
STRAUSS -[ATA]1115-
UNKE-FRIEDA -[ATA]2498/T-
DANIELA
-[AT]8588/T-
  DRAUBURG
-[AT]6511/T-
STOLZ
-[AT]1482-
STROMER IT. -[AT]128-
FIFI -[ATA]2642/T-
DRINA
-[AT]5628/T-
MORDSKERL -[AT]850-
DIAMANT -[ATA]1793/T-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
0.537%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STURMER
-[AT]1367-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ABSAM
-[AT]647-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ADLERHORST
-[DEU]168-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CAMPANULA
-[ATA]1538/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPI II
-[CAN]Z52351-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DANIELA
-[AT]8588/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAMANT
-[ATA]1793/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIESTL-HANNI
-[CAN]Z44468-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DOHLE
-Z18769-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DOLLI
-[DEU]H502-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRAUBURG
-[AT]6511/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRINA
-[AT]5628/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAHNE
-[ATA]158/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIFI
-[ATA]2642/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOLDMADL
-[ATA]1799/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAURANA
-[AT]6419/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNZA
-[ATA]1046/D-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNZANA
-[ATA]1625/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAI
-[ATA]576-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATHON
-[ATA]1364-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERKUR
-[AT]251-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZ
-[AT]997-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECKAR
-[AT]806-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NERZ
-[AT]152-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTKER
-[AT]585-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODALIA
-[AT]7661/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OHAST. NAPOLI
-[CAN]Z52352-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PENS
-[CAN]Z73298-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SARN
-[CAN]Z73297-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRAUSS
-[ATA]1115-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNGARIN
-[ATA]5611/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNKE-FRIEDA
-[ATA]2498/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.