LALA -[US]172M-

      ADLER
-[AT]253-
ANSELMO
-[AT]999-
CAMPI II -[CAN]Z52351-
OHAST. NAPOLI -[CAN]Z52352-
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
STURMER -[AT]1367-
CAMPANULA -[ATA]1538/T-
ANTRIEB
-[AT]807-
  MARMOLADA
-[AT]6215/T-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
MARIECHEN
-[ATA]392/I-
WILFRIED -[CAN]Z48882-
MARIETTA -[CAN]Z52353-
ALPEN KOENIG
-[US]45S-
    STIFT
-[AT]1925-
STOLZ
-[AT]1482-
STROMER IT. -[AT]128-
FIFI -[ATA]2642/T-
ERLANA
-[ATA]587/V-
MANTELLO -[CAN]Z52354-
OHAST. -[CAN]Z52355-
AMIRA
-[AT]8418/T-
  AMANDA
-[AT]1697/I-
STRICK
-[AT]429-
STUDENT -[ATA]1074-
ATLANTIS -[ATA]133/I-
AMATA
-[ATA]1389/I-
N/A-N/C
N/A-N/C
LALA
-[US]172M-
      STAR
-[AT]1581-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
WILLI -[ATA]401-
BORA-LIES -[ATA]312/I-
STUDENT (EASTER SUNDAY)
-[US]128S-
  EDELGUT
-[AT]6531/T-
NIBELUNG
-[AT]1362-
NAZ -[AT]997-
LAUNE -[ATA]1635/T-
EDELREIS
-[AT]3029/D-
ALDRIAN -[ATA]1738-
EDELTRUT -[ATA]1153/D-
LAURA
-[US]136M-
    STARWONDER
-[US]536S-
STERN
-[AT]1916-
STROMER IT. -[AT]128-
LOISI -[AT]552/V-
ARABELLA
-[AT]6140/T-
MORDSKERL -[AT]850-
ARCADIA -[AT]2835/T-
LISA
-Z5343-
  LISKA
-[AT]6403/T-
MARIUS
-[AT]1480-
STURMER -[AT]1367-
SCHLERN-WEIBELE -[AT]1795/T-
LONA
-[AT]5368/T-
NAZ -[AT]997-
LEIER-LORA -[ATA]2636/T-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
2.701%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STROMER IT.
-[AT]128-
18.75%9.38% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 


STUDENT
-[ATA]1074-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZ
-[AT]997-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ALDRIAN
-[ATA]1738-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALPEN KOENIG
-[US]45S-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMANDA
-[AT]1697/I-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AMATA
-[ATA]1389/I-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AMIRA
-[AT]8418/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANTRIEB
-[AT]807-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ARABELLA
-[AT]6140/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCADIA
-[AT]2835/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATLANTIS
-[ATA]133/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORA-LIES
-[ATA]312/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPANULA
-[ATA]1538/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPI II
-[CAN]Z52351-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EDELGUT
-[AT]6531/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDELREIS
-[AT]3029/D-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDELTRUT
-[ATA]1153/D-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERLANA
-[ATA]587/V-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIFI
-[ATA]2642/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAUNE
-[ATA]1635/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAURA
-[US]136M-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEIER-LORA
-[ATA]2636/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISA
-Z5343-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISKA
-[AT]6403/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOISI
-[AT]552/V-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LONA
-[AT]5368/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANTELLO
-[CAN]Z52354-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIECHEN
-[ATA]392/I-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MARIETTA
-[CAN]Z52353-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIUS
-[AT]1480-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARMOLADA
-[AT]6215/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZ
-[AT]997-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIBELUNG
-[AT]1362-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHAST.
-[CAN]Z52355-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OHAST. NAPOLI
-[CAN]Z52352-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STARWONDER
-[US]536S-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STERN
-[AT]1916-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STIFT
-[AT]1925-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STRICK
-[AT]429-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
18.75%9.38% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 


STUDENT
-[ATA]1074-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENT (EASTER SUNDAY)
-[US]128S-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILFRIED
-[CAN]Z48882-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WILLI
-[ATA]401-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.