NOBLESON CWA -[USA]11506-

      NATAN
-[AT]1404-
NORDWIND
-[ATA]1258-
NORDEN -[AT]938-
ALICE-ASSY -[AT]10130/T-
MARGI
-[ATA]11990/T-
AMOR -Z4865-
MARESI -[ATA]10215/T-
NABUCCO
-[ATA]1514-
  PEGGY
-[ATA]13099/T-
WINTERSTURM
-[ATA]1223-
WILDSCHUTZ -[AT]936-
DORITTE -[AT]7496/T-
PETRA
-[ATA]10133/T-
ARTIST -[AT]853-
PARMA -[ATA]7132/T-
NOBLEMAN OF TUDOR OAKS
-[USA]4895-
    ARAS
-[AT]1340-
ALPHA
-[ATA]1247-
AFGHAN -Z4864-
AVERA -[AT]9226/T-
FISCHLEIN
-[AT]11272/T-
NORDEN -[AT]938-
FISCHERIN -[AT]10098/T-
GEORGETTE
-[ATA]14342/T-
  GABI
-[ATA]12921/T-
ALARICH
-[AT]900-
ANKER -[AT]631-
TALIA -[AT]7742/T-
GILDA
-[ATA]9377/T-
STRIZZI -[ATA]809-
GEMSE -[DEU]H2107-
NOBLESON CWA
-[USA]11506-
      STROGOFF
-[ATA]1410-
STURMER
-[AT]1293-
STECHER -[AT]1099-
ASTENE -[AT]8833/T-
CAORU
-[ATA]11879/T-
AFGHAN -[CAN]Z42922-
CLARY -[ATA]9568/T-
STUBAI
-[USA]2168-
  ANGELINA-ANKA
-[ATA]12999/T-
NORDWIND
-[ATA]1258-
NORDEN -[AT]938-
ALICE-ASSY -[AT]10130/T-
ALOE-ANKA
-[ATA]11988/T-
AMOR -Z4865-
ALMI -[AT]9844/T-
OMNI OF MMF
-[USA]4469-
    AFGHAN II
-[AT]1338-
AFGHAN
-Z4864-
ARTIST -[AT]853-
JERUSE -[AT]8228/T-
MUSCHI
-[AT]10580/T-
NORDEN -[AT]938-
MUCKY -[AT]9452/T-
ORSA
-[USA]1711-
  OXALIA
-[ATA]13236/T-
MOHAMMED
-[AT]1045-
MOBIL -[AT]407-
CHARMANT -[AT]7029/T-
OTTA
-[ATA]12033/T-
WILDFANG -[CAN]Z45044-
ODESSA -[ATA]10581/T-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
6.776%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
NORDWIND
-[ATA]1258-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
NORDEN
-[AT]938-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFGHAN
-Z4864-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMOR
-Z4865-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIST
-[AT]853-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
AFGHAN
-[CAN]Z42922-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFGHAN
-Z4864-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFGHAN II
-[AT]1338-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALARICH
-[AT]900-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALICE-ASSY
-[AT]10130/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALMI
-[AT]9844/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALOE-ANKA
-[ATA]11988/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALPHA
-[ATA]1247-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AMOR
-Z4865-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGELINA-ANKA
-[ATA]12999/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARAS
-[AT]1340-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTENE
-[AT]8833/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVERA
-[AT]9226/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAORU
-[ATA]11879/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARMANT
-[AT]7029/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLARY
-[ATA]9568/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FISCHERIN
-[AT]10098/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FISCHLEIN
-[AT]11272/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GABI
-[ATA]12921/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
GEMSE
-[DEU]H2107-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEORGETTE
-[ATA]14342/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GILDA
-[ATA]9377/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARESI
-[ATA]10215/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARGI
-[ATA]11990/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MOBIL
-[AT]407-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOHAMMED
-[AT]1045-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUCKY
-[AT]9452/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSCHI
-[AT]10580/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NABUCCO
-[ATA]1514-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NATAN
-[AT]1404-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOBLEMAN OF TUDOR OAKS
-[USA]4895-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDEN
-[AT]938-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORDWIND
-[ATA]1258-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
ODESSA
-[ATA]10581/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMNI OF MMF
-[USA]4469-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORSA
-[USA]1711-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTTA
-[ATA]12033/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OXALIA
-[ATA]13236/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARMA
-[ATA]7132/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEGGY
-[ATA]13099/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PETRA
-[ATA]10133/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STECHER
-[AT]1099-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRIZZI
-[ATA]809-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROGOFF
-[ATA]1410-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUBAI
-[USA]2168-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1293-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIA
-[AT]7742/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WILDFANG
-[CAN]Z45044-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILDSCHUTZ
-[AT]936-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WINTERSTURM
-[ATA]1223-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.