SULEIKA OF NTF -[USA]1158-

      MOBIL
-[AT]407-
MONARCH
-[AT]1582-
MORDSKERL -[AT]850-
DIEMA-KLARA -[ATA]41/I-
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
STROMER IT. -[AT]128-
DOHLE -[DEU]GR20038839-
MOHAMMED
-[AT]1045-
  CHARMANT
-[AT]7029/T-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
CARMELA
-[ATA]6061/T-
STYX -[ATA]1365-
CLARINE -[CAN]Z51531-
MIDAS
-[AT]1262-
    STILFSER
-[AT]699-
STATTLICH
-[AT]49-
STEIGER -[ATA]1483-
RUTH -[ATA]5448/T-
VARNA
-[ATA]6628/T-
STOLZ -[AT]1482-
VAGABUNDIN-FINETTA -[ATA]2991/T-
LEMMA
-[AT]9263/T-
  LILIA
-[AT]6264/T-
MAGNAT
-[AT]578-
STURMER -[AT]1367-
ROTELE-RITA -[ATA]78/I-
LINDELEIN-ELSA
-[ATA]515/V-
ELVAS -[AT]186-
BESSI-FANNI -Z17419-
SULEIKA OF NTF
-[USA]1158-
      ADLER
-[AT]253-
ANSELMO
-[AT]999-
CAMPI II -[CAN]Z52351-
OHAST. NAPOLI -[CAN]Z52352-
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
STURMER -[AT]1367-
CAMPANULA -[ATA]1538/T-
ANKER
-[AT]631-
  PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
SUSI
-[AT]9399/T-
    MARLING
-[ATA]188-
MARIUS
-[AT]1480-
STURMER -[AT]1367-
SCHLERN-WEIBELE -[AT]1795/T-
AUGENWEIDE-LORA
-[ATA]2649/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
SARA
-[AT]7751/T-
  SIGMA
-[ATA]3556/T-
MARDER
-[ATA]1233-
STURMER -[AT]1367-
KREUZWEGERIN-FANNY -[ATA]70/I-
SERVA
-[NLD]3183-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
2.173%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
12.50%3.12% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUGENWEIDE-LORA
-[ATA]2649/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESSI-FANNI
-Z17419-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPANULA
-[ATA]1538/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPI II
-[CAN]Z52351-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARMELA
-[ATA]6061/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CHARMANT
-[AT]7029/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CLARINE
-[CAN]Z51531-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIEMA-KLARA
-[ATA]41/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOHLE
-[DEU]GR20038839-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ELVAS
-[AT]186-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KREUZWEGERIN-FANNY
-[ATA]70/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMMA
-[AT]9263/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LILIA
-[AT]6264/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LINDELEIN-ELSA
-[ATA]515/V-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MARDER
-[ATA]1233-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARLING
-[ATA]188-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[AT]1262-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOBIL
-[AT]407-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MOHAMMED
-[AT]1045-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OHAST. NAPOLI
-[CAN]Z52352-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTH
-[ATA]5448/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SARA
-[AT]7751/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVA
-[NLD]3183-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGMA
-[ATA]3556/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STATTLICH
-[AT]49-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STEIGER
-[ATA]1483-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STILFSER
-[AT]699-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
12.50%3.12% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYX
-[ATA]1365-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUSI
-[AT]9399/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAGABUNDIN-FINETTA
-[ATA]2991/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARNA
-[ATA]6628/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.