NOBLE CREATOR FSH -[USA]11732-

      NATAN
-[AT]1404-
NORDWIND
-[ATA]1258-
NORDEN -[AT]938-
ALICE-ASSY -[AT]10130/T-
MARGI
-[ATA]11990/T-
AMOR -Z4865-
MARESI -[ATA]10215/T-
NABUCCO
-[ATA]1514-
  PEGGY
-[ATA]13099/T-
WINTERSTURM
-[ATA]1223-
WILDSCHUTZ -[AT]936-
DORITTE -[AT]7496/T-
PETRA
-[ATA]10133/T-
ARTIST -[AT]853-
PARMA -[ATA]7132/T-
NOBLEMAN OF TUDOR OAKS
-[USA]4895-
    ARAS
-[AT]1340-
ALPHA
-[ATA]1247-
AFGHAN -Z4864-
AVERA -[AT]9226/T-
FISCHLEIN
-[AT]11272/T-
NORDEN -[AT]938-
FISCHERIN -[AT]10098/T-
GEORGETTE
-[ATA]14342/T-
  GABI
-[ATA]12921/T-
ALARICH
-[AT]900-
ANKER -[AT]631-
TALIA -[AT]7742/T-
GILDA
-[ATA]9377/T-
STRIZZI -[ATA]809-
GEMSE -[DEU]H2107-
NOBLE CREATOR FSH
-[USA]11732-
      WINTERSTEIN
-[AT]1406-
WILDMOOS
-[AT]1295-
WOTAN -[AT]1051-
PANJA -[AT]11071/T-
ALMA
-[AT]12057/T-
NORDWIND -[ATA]1258-
ANGELA -[AT]11043/T-
WALL STREET NTF
-[USA]1473-
  SONJA
-[AT]12859/T-
MIDAS
-[AT]1262-
MOHAMMED -[AT]1045-
LEMMA -[AT]9263/T-
SUSI
-[AT]9399/T-
ANKER -[AT]631-
SARA -[AT]7751/T-
MILLER'S CHOICE NTF
-[USA]4468-
    BENJO
-[AT]1342-
BRUTUS
-[AT]1246-
BECKET -[AT]1126-
RAQUEL -[AT]10421/T-
SUNNA
-[AT]10191/T-
ALARICH -[AT]900-
SILDE -[ATA]9325/T-
MALVE NTF
-[USA]1482-
  MONPTI
-[AT]12749/T-
ATIF
-[AT]1208-
AFGHAN -[CAN]Z42922-
KAPI -[ATA]9455/T-
MALTA
-[AT]9558/T-
STRIZZI -[ATA]809-
MARGA -[ATA]2328/K-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.921%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
ALARICH
-[AT]900-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
NORDWIND
-[ATA]1258-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
NORDEN
-[AT]938-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRIZZI
-[ATA]809-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKER
-[AT]631-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
AFGHAN
-[CAN]Z42922-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFGHAN
-Z4864-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALARICH
-[AT]900-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
ALICE-ASSY
-[AT]10130/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALMA
-[AT]12057/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALPHA
-[ATA]1247-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AMOR
-Z4865-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANGELA
-[AT]11043/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAS
-[AT]1340-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATIF
-[AT]1208-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVERA
-[AT]9226/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BECKET
-[AT]1126-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENJO
-[AT]1342-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRUTUS
-[AT]1246-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FISCHERIN
-[AT]10098/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FISCHLEIN
-[AT]11272/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GABI
-[ATA]12921/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
GEMSE
-[DEU]H2107-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEORGETTE
-[ATA]14342/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GILDA
-[ATA]9377/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KAPI
-[ATA]9455/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMMA
-[AT]9263/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALTA
-[AT]9558/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALVE NTF
-[USA]1482-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARESI
-[ATA]10215/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARGA
-[ATA]2328/K-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARGI
-[ATA]11990/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MIDAS
-[AT]1262-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILLER'S CHOICE NTF
-[USA]4468-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOHAMMED
-[AT]1045-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONPTI
-[AT]12749/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NABUCCO
-[ATA]1514-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NATAN
-[AT]1404-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOBLEMAN OF TUDOR OAKS
-[USA]4895-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDEN
-[AT]938-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORDWIND
-[ATA]1258-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
PANJA
-[AT]11071/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARMA
-[ATA]7132/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEGGY
-[ATA]13099/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PETRA
-[ATA]10133/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RAQUEL
-[AT]10421/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARA
-[AT]7751/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILDE
-[ATA]9325/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONJA
-[AT]12859/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRIZZI
-[ATA]809-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUNNA
-[AT]10191/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSI
-[AT]9399/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIA
-[AT]7742/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WALL STREET NTF
-[USA]1473-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILDMOOS
-[AT]1295-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILDSCHUTZ
-[AT]936-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WINTERSTEIN
-[AT]1406-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WINTERSTURM
-[ATA]1223-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WOTAN
-[AT]1051-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.