JESSY HFB -[USA]3421-

      ADAM AMERIKA
-[US]204S-
ABSAM
-[AT]647-
ADLER -[AT]253-
DOHLE -Z18769-
DROLL
-[AT]6631/T-
STROM -[AT]1656-
DALI -[AT]2973/T-
ANDERS
-[US]447S-
  BARBL
-[US]207M-
MONACO
-[AT]332-
MONARCH -[AT]1582-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
BLASS
-[AT]187-
NAZ -[AT]997-
BERBERIN -[ATA]1762/T-
ANCAR
-[USA]912-
    STUDENT (EASTER SUNDAY)
-[US]128S-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
EDELGUT
-[AT]6531/T-
NIBELUNG -[AT]1362-
EDELREIS -[AT]3029/D-
CARMEL
-[USA]93-
  CARLA
-[USA]41-
MAESTRO
-[ATA]CONT903-
MARIUS -[AT]1480-
CAROLINA -[AT]6513/T-
CARAWAY
-[USA]15-
STARWONDER -[US]536S-
CAROLINA -[AT]6513/T-
JESSY HFB
-[USA]3421-
      WALDPRINZ
-[AT]1218-
WINTERSTURM
-[ATA]1223-
WILDSCHUTZ -[AT]936-
DORITTE -[AT]7496/T-
BALI
-[AT]9609/T-
WIRBEL -[AT]855-
BALDWINA-WISSI -[AT]7707/T-
WAGREIN
-[ATA]1350-
  CLAUDI
-[ATA]11116/T-
AFGHAN
-Z4864-
ARTIST -[AT]853-
JERUSE -[AT]8228/T-
CLEOPATRA
-[ATA]9523/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
JANINE
-[USA]1169-
    ALPBACH
-[ATA]1124-
ALARICH
-[AT]900-
ANKER -[AT]631-
TALIA -[AT]7742/T-
DORNE
-[ATA]8099/T-
MERKUR -[AT]251-
DANI -[ATA]7186/T-
JANIE
-[ATA]11766/T-
  JUTTA
-[ATA]8901/T-
STUTZ
-[ATA]449-
STAR -[AT]1581-
HERLINDE-MIRA -[ATA]5388/T-
VINDOBONA-JOLA
-[ATA]H/2017-
MAX -[ATA]1927-
VIKTORIA -[ATA]1746/T-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
3.025%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STAR
-[AT]1581-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAROLINA
-[AT]6513/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ABSAM
-[AT]647-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ADAM AMERIKA
-[US]204S-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFGHAN
-Z4864-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALARICH
-[AT]900-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALPBACH
-[ATA]1124-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCAR
-[USA]912-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDERS
-[US]447S-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALDWINA-WISSI
-[AT]7707/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALI
-[AT]9609/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBL
-[US]207M-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BERBERIN
-[ATA]1762/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLASS
-[AT]187-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARAWAY
-[USA]15-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CARLA
-[USA]41-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CARMEL
-[USA]93-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CAROLINA
-[AT]6513/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLAUDI
-[ATA]11116/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLEOPATRA
-[ATA]9523/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALI
-[AT]2973/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DANI
-[ATA]7186/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOHLE
-Z18769-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORITTE
-[AT]7496/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORNE
-[ATA]8099/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DROLL
-[AT]6631/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EDELGUT
-[AT]6531/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EDELREIS
-[AT]3029/D-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HERLINDE-MIRA
-[ATA]5388/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANIE
-[ATA]11766/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANINE
-[USA]1169-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUTTA
-[ATA]8901/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAESTRO
-[ATA]CONT903-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAX
-[ATA]1927-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERKUR
-[AT]251-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONACO
-[AT]332-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAZ
-[AT]997-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIBELUNG
-[AT]1362-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAR
-[AT]1581-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
STARWONDER
-[US]536S-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROM
-[AT]1656-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROMER IT.
-[AT]128-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUDENT (EASTER SUNDAY)
-[US]128S-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STUTZ
-[ATA]449-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIA
-[AT]7742/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIKTORIA
-[ATA]1746/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VINDOBONA-JOLA
-[ATA]H/2017-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAGREIN
-[ATA]1350-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALDPRINZ
-[AT]1218-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILDSCHUTZ
-[AT]936-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WINTERSTURM
-[ATA]1223-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIRBEL
-[AT]855-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.