SUSPENSA -244-

      ARTIST
-[AT]853-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR -[AT]1581-
DIOTIMA -[ATA]6019/T-
AFGHAN
-Z4864-
  JERUSE
-[AT]8228/T-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
JULIA
-[ATA]5717/T-
STROMER IT. -[AT]128-
JUNO -[ATA]1579/T-
ALPHA
-Z4905-
    WELF
-[AT]583-
WARDEIN
-[AT]122-
WILLI -[ATA]401-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
AJA
-[ATA]6131/T-
MARS -[ATA]1117-
ANGELINA -[ATA]1650/T-
AVERA
-[AT]9226/T-
  ADELBURGA
-[AT]5367/T-
MIDAS
-[ATA]423-
STURMER -[AT]1367-
ELVIRA -[ATA]134/T-
ANNEDORA
-[ATA]2561/T-
STUDENT -[ATA]1074-
ARKADIA -[ATA]184/I-
SUSPENSA
-244-
      STATTHALTER
-[AT]803-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
STAHL
-[AT]974-
  DORIS
-[AT]8443/T-
NOTKER
-[AT]585-
NERZ -[AT]152-
GIMPERL -[ATA]6185/T-
DONKA
-[AT]6281/T-
MARIUS -[AT]1480-
DALIE -[ATA]5188/T-
SALINDA
-[AT]10542/T-
    MERKUR
-[AT]251-
MARIUS
-[AT]1480-
STURMER -[AT]1367-
SCHLERN-WEIBELE -[AT]1795/T-
UNGARIN
-[ATA]5611/T-
STRAUSS -[ATA]1115-
UNKE-FRIEDA -[ATA]2498/T-
SAVANNE
-[AT]8820/T-
  SELDA
-[AT]7856/T-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
2.383%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
MARIUS
-[AT]1480-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROMER IT.
-[AT]128-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADELBURGA
-[AT]5367/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
AFGHAN
-Z4864-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AJA
-[ATA]6131/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALPHA
-Z4905-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGELINA
-[ATA]1650/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANKER
-[AT]631-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANNEDORA
-[ATA]2561/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARKADIA
-[ATA]184/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AVERA
-[AT]9226/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DALIE
-[ATA]5188/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONKA
-[AT]6281/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORIS
-[AT]8443/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ELVIRA
-[ATA]134/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JUNO
-[ATA]1579/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIUS
-[AT]1480-
9.38%0.00% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARS
-[ATA]1117-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MERKUR
-[AT]251-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NERZ
-[AT]152-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTKER
-[AT]585-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALINDA
-[AT]10542/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAVANNE
-[AT]8820/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELDA
-[AT]7856/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAHL
-[AT]974-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATTHALTER
-[AT]803-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRAUSS
-[ATA]1115-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNGARIN
-[ATA]5611/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNKE-FRIEDA
-[ATA]2498/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARDEIN
-[AT]122-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WELF
-[AT]583-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.