SASKIA WULF -495-

      WILDMOOS
-[AT]1295-
WOTAN
-[AT]1051-
WIRBEL -[AT]855-
DORIS -[AT]8443/T-
PANJA
-[AT]11071/T-
STEINADLER -[AT]901-
PERGOLA -[ATA]8535/T-
WINTERSTEIN
-[AT]1406-
  ALMA
-[AT]12057/T-
NORDWIND
-[ATA]1258-
NORDEN -[AT]938-
ALICE-ASSY -[AT]10130/T-
ANGELA
-[AT]11043/T-
AMOR -Z4865-
ALMI -[AT]9844/T-
WALDECK
-487-
    ALARICH
-[AT]900-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
TALIA
-[AT]7742/T-
MANDARIN -[CAN]Z43662-
TABU -[CAN]Z43664-
ANSCHI
-[AT]1084/T-
  ANDY
-[AT]8435/T-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
ANDORA
-[AT]6705/T-
STROMER IT. -[AT]128-
ALEXANDRA -[ATA]1576/T-
SASKIA WULF
-495-
      AFGHAN
-Z4864-
ARTIST
-[AT]853-
ANKER -[AT]631-
DORITTE -[AT]7496/T-
JERUSE
-[AT]8228/T-
ADLER -[AT]253-
JULIA -[ATA]5717/T-
ALPHA
-Z4905-
  AVERA
-[AT]9226/T-
WELF
-[AT]583-
WARDEIN -[AT]122-
AJA -[ATA]6131/T-
ADELBURGA
-[AT]5367/T-
MIDAS -[ATA]423-
ANNEDORA -[ATA]2561/T-
SUSPENSA
-244-
    STAHL
-[AT]974-
STATTHALTER
-[AT]803-
STAR -[AT]1581-
N/A-N/C
DORIS
-[AT]8443/T-
NOTKER -[AT]585-
DONKA -[AT]6281/T-
SALINDA
-[AT]10542/T-
  SAVANNE
-[AT]8820/T-
MERKUR
-[AT]251-
MARIUS -[AT]1480-
UNGARIN -[ATA]5611/T-
SELDA
-[AT]7856/T-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.616%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
12.50%9.38% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 

DORIS
-[AT]8443/T-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANKER
-[AT]631-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADELBURGA
-[AT]5367/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
12.50%9.38% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 

AFGHAN
-Z4864-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJA
-[ATA]6131/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALARICH
-[AT]900-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ALEXANDRA
-[ATA]1576/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALICE-ASSY
-[AT]10130/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALMA
-[AT]12057/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ALMI
-[AT]9844/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALPHA
-Z4905-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMOR
-Z4865-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANDORA
-[AT]6705/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANDY
-[AT]8435/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANGELA
-[AT]11043/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANKER
-[AT]631-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANNEDORA
-[ATA]2561/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSCHI
-[AT]1084/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVERA
-[AT]9226/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONKA
-[AT]6281/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORIS
-[AT]8443/T-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORITTE
-[AT]7496/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANDARIN
-[CAN]Z43662-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIUS
-[AT]1480-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERKUR
-[AT]251-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDEN
-[AT]938-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORDWIND
-[ATA]1258-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTKER
-[AT]585-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANJA
-[AT]11071/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PERGOLA
-[ATA]8535/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALINDA
-[AT]10542/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAVANNE
-[AT]8820/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELDA
-[AT]7856/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAHL
-[AT]974-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATTHALTER
-[AT]803-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEINADLER
-[AT]901-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROMER IT.
-[AT]128-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUSPENSA
-244-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABU
-[CAN]Z43664-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TALIA
-[AT]7742/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
UNGARIN
-[ATA]5611/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALDECK
-487-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARDEIN
-[AT]122-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WELF
-[AT]583-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILDMOOS
-[AT]1295-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WINTERSTEIN
-[AT]1406-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
WIRBEL
-[AT]855-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WOTAN
-[AT]1051-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.