MUZIK WULF -551-

      MOHAMMED
-[AT]1045-
MOBIL
-[AT]407-
MONARCH -[AT]1582-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
CHARMANT
-[AT]7029/T-
STAR -[AT]1581-
CARMELA -[ATA]6061/T-
MIDAS
-[AT]1262-
  LEMMA
-[AT]9263/T-
STILFSER
-[AT]699-
STATTLICH -[AT]49-
VARNA -[ATA]6628/T-
LILIA
-[AT]6264/T-
MAGNAT -[AT]578-
LINDELEIN-ELSA -[ATA]515/V-
MISTRAL
-252-
    NORDEN
-[AT]938-
NENNER
-[AT]632-
NERZ -[AT]152-
DROLLY -[ATA]5622/T-
HANNELORE
-[AT]8013/T-
WEIT -[ATA]450-
HAIDE -[ATA]1850/T-
NORBSI
-[AT]10747/T-
  NETTY
-[AT]9743/T-
NECKAR
-[AT]806-
NOTKER -[AT]585-
LAURANA -[AT]6419/T-
NELLY
-[AT]8587/T-
STOLZ -[AT]1482-
NOMADIN -[ATA]5316/T-
MUZIK WULF
-551-
      AFGHAN
-Z4864-
ARTIST
-[AT]853-
ANKER -[AT]631-
DORITTE -[AT]7496/T-
JERUSE
-[AT]8228/T-
ADLER -[AT]253-
JULIA -[ATA]5717/T-
ALPHA
-Z4905-
  AVERA
-[AT]9226/T-
WELF
-[AT]583-
WARDEIN -[AT]122-
AJA -[ATA]6131/T-
ADELBURGA
-[AT]5367/T-
MIDAS -[ATA]423-
ANNEDORA -[ATA]2561/T-
SUSPENSA
-244-
    STAHL
-[AT]974-
STATTHALTER
-[AT]803-
STAR -[AT]1581-
N/A-N/C
DORIS
-[AT]8443/T-
NOTKER -[AT]585-
DONKA -[AT]6281/T-
SALINDA
-[AT]10542/T-
  SAVANNE
-[AT]8820/T-
MERKUR
-[AT]251-
MARIUS -[AT]1480-
UNGARIN -[ATA]5611/T-
SELDA
-[AT]7856/T-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
2.584%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
NOTKER
-[AT]585-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAR
-[AT]1581-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADELBURGA
-[AT]5367/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFGHAN
-Z4864-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJA
-[ATA]6131/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALPHA
-Z4905-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEDORA
-[ATA]2561/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVERA
-[AT]9226/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARMELA
-[ATA]6061/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHARMANT
-[AT]7029/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONKA
-[AT]6281/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORIS
-[AT]8443/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DROLLY
-[ATA]5622/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HAIDE
-[ATA]1850/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HANNELORE
-[AT]8013/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAURANA
-[AT]6419/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEMMA
-[AT]9263/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LILIA
-[AT]6264/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LINDELEIN-ELSA
-[ATA]515/V-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGNAT
-[AT]578-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIUS
-[AT]1480-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERKUR
-[AT]251-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[AT]1262-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISTRAL
-252-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOBIL
-[AT]407-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MOHAMMED
-[AT]1045-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NECKAR
-[AT]806-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NELLY
-[AT]8587/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NENNER
-[AT]632-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NERZ
-[AT]152-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NETTY
-[AT]9743/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOMADIN
-[ATA]5316/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORBSI
-[AT]10747/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NORDEN
-[AT]938-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOTKER
-[AT]585-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALINDA
-[AT]10542/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAVANNE
-[AT]8820/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELDA
-[AT]7856/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAHL
-[AT]974-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATTHALTER
-[AT]803-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATTLICH
-[AT]49-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STILFSER
-[AT]699-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUSPENSA
-244-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNGARIN
-[ATA]5611/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARNA
-[ATA]6628/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WARDEIN
-[AT]122-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEIT
-[ATA]450-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WELF
-[AT]583-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.