MONPTI -[AT]12749/T-

      ARTIST
-[AT]853-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR -[AT]1581-
DIOTIMA -[ATA]6019/T-
AFGHAN
-[CAN]Z42922-
  JERUSE
-[AT]8228/T-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
JULIA
-[ATA]5717/T-
STROMER IT. -[AT]128-
JUNO -[ATA]1579/T-
ATIF
-[AT]1208-
    ADMIRAL
-[ATA]751-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
PENOLA
-[ATA]6536/T-
NAZ -[AT]997-
PRIMEL-LIESL -[ATA]5197/T-
KAPI
-[ATA]9455/T-
  KALTERER-MOID
-[AT]1790/T-
STURMER
-[AT]1367-
NILO -[CAN]Z44472-
PINGPONG -[ATA]3146/T-
KREUZWEGERIN-FANNY
-[ATA]70/I-
MANDL I-8 IT. -[DEU]HB20000814-
OHAST. LISSI -[CAN]Z51286-
MONPTI
-[AT]12749/T-
      STRATO
-[ATA]249-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
HILLA
-[ATA]5565/T-
STURMER -[AT]1367-
HUMOR-ZILLI -[ATA]2590/T-
STRIZZI
-[ATA]809-
  ULFIDES
-[ATA]7153/T-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
ULFILA
-[ATA]5588/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
MALTA
-[AT]9558/T-
    HALLO
-[AT]1114-
HOLLER
-[ATA]22-
N/A-N/C
N/A-N/C
REHOFERIN
-[ATA]1408/K-
N/A-N/C
N/A-N/C
MARGA
-[ATA]2328/K-
  MIRA
-[ATA]1826/K-
MANDANT
-[ATA]CONT580-
N/A-N/C
N/A-N/C
MIRL
-[ATA]1562/K-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
2.544%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
15.62%15.62% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%3.12% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 

STAR
-[AT]1581-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
15.62%15.62% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
ADMIRAL
-[ATA]751-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AFGHAN
-[CAN]Z42922-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ATIF
-[AT]1208-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORITTE
-[AT]7496/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HALLO
-[AT]1114-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HILLA
-[ATA]5565/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOLLER
-[ATA]22-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMOR-ZILLI
-[ATA]2590/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JUNO
-[ATA]1579/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KALTERER-MOID
-[AT]1790/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KAPI
-[ATA]9455/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
KREUZWEGERIN-FANNY
-[ATA]70/I-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MALTA
-[AT]9558/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANDANT
-[ATA]CONT580-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANDL I-8 IT.
-[DEU]HB20000814-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARGA
-[ATA]2328/K-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIRA
-[ATA]1826/K-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIRL
-[ATA]1562/K-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZ
-[AT]997-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NILO
-[CAN]Z44472-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OHAST. LISSI
-[CAN]Z51286-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PENOLA
-[ATA]6536/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PINGPONG
-[ATA]3146/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMEL-LIESL
-[ATA]5197/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REHOFERIN
-[ATA]1408/K-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRATO
-[ATA]249-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRIZZI
-[ATA]809-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%3.12% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
ULFIDES
-[ATA]7153/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULFILA
-[ATA]5588/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.