CLAUDI -[ATA]11116/T-

      ANKER
-[AT]631-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT. -[AT]128-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
ARTIST
-[AT]853-
  DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
STURMER -[AT]1367-
DIEMALA -[ATA]175/I-
AFGHAN
-Z4864-
    ADLER
-[AT]253-
ANSELMO
-[AT]999-
CAMPI II -[CAN]Z52351-
OHAST. NAPOLI -[CAN]Z52352-
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
STURMER -[AT]1367-
CAMPANULA -[ATA]1538/T-
JERUSE
-[AT]8228/T-
  JULIA
-[ATA]5717/T-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
JUNO
-[ATA]1579/T-
WILLI -[ATA]401-
JOHANNA -[ATA]374/I-
CLAUDI
-[ATA]11116/T-
      N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
CLEOPATRA
-[ATA]9523/T-
    N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
0.000%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
18.75%18.75% 
0.00% 
 
 
 
 

 

 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
18.75%18.75% 
0.00% 
 
 
 
 

 

 
 
 
AFGHAN
-Z4864-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARTIST
-[AT]853-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPANULA
-[ATA]1538/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPI II
-[CAN]Z52351-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLEOPATRA
-[ATA]9523/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
DIEMALA
-[ATA]175/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
JOHANNA
-[ATA]374/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JULIA
-[ATA]5717/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JUNO
-[ATA]1579/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OHAST. NAPOLI
-[CAN]Z52352-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAR
-[AT]1581-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WILLI
-[ATA]401-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.