ANCORA -[USA]953-

      ARTIST
-[AT]853-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR -[AT]1581-
DIOTIMA -[ATA]6019/T-
AFGHAN
-[CAN]Z42922-
  JERUSE
-[AT]8228/T-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
JULIA
-[ATA]5717/T-
STROMER IT. -[AT]128-
JUNO -[ATA]1579/T-
ALP
-[ATA]1260-
    NORDEN
-[AT]938-
NENNER
-[AT]632-
NERZ -[AT]152-
DROLLY -[ATA]5622/T-
HANNELORE
-[AT]8013/T-
WEIT -[ATA]450-
HAIDE -[ATA]1850/T-
MUSCHI
-[AT]10580/T-
  MUCKY
-[AT]9452/T-
STUBER
-[AT]505-
STROMER IT. -[AT]128-
RATIN -[ATA]6383/T-
MILLI
-[ATA]7984/T-
MUNTER -[ATA]1922-
MUCKERL -[ATA]3194/H-
ANCORA
-[USA]953-
      STUBER
-[AT]505-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
RATIN
-[ATA]6383/T-
STEIGER -[ATA]1483-
RUTH -[ATA]5448/T-
STEINADLER
-[AT]901-
  VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
MAGNAT
-[AT]578-
STURMER -[AT]1367-
ROTELE-RITA -[ATA]78/I-
VANDA
-[ATA]22/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
ROLANDA
-[AT]9858/T-
    MONARCH
-[AT]1582-
MORDSKERL
-[AT]850-
NILO -[CAN]Z44472-
WEISHORN -[ATA]3125/T-
DIEMA-KLARA
-[ATA]41/I-
FRITZ -[CAN]Z73300-
OHAST. -[CAN]Z52355-
ROBE
-[AT]8740/T-
  RHODESIA
-[ATA]5449/T-
MAGNAT
-[AT]578-
STURMER -[AT]1367-
ROTELE-RITA -[ATA]78/I-
RUNKELSTEINERIN-FANNI
-[ATA]517/V-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.610%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STUBER
-[AT]505-
18.75%6.25% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGNAT
-[AT]578-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
AFGHAN
-[CAN]Z42922-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALP
-[ATA]1260-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIEMA-KLARA
-[ATA]41/I-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORITTE
-[AT]7496/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DROLLY
-[ATA]5622/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRITZ
-[CAN]Z73300-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAIDE
-[ATA]1850/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HANNELORE
-[AT]8013/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JUNO
-[ATA]1579/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGNAT
-[AT]578-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILLI
-[ATA]7984/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUCKERL
-[ATA]3194/H-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUCKY
-[AT]9452/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MUNTER
-[ATA]1922-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUSCHI
-[AT]10580/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NENNER
-[AT]632-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NERZ
-[AT]152-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NILO
-[CAN]Z44472-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDEN
-[AT]938-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OHAST.
-[CAN]Z52355-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RATIN
-[ATA]6383/T-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
RHODESIA
-[ATA]5449/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBE
-[AT]8740/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROLANDA
-[AT]9858/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUNKELSTEINERIN-FANNI
-[ATA]517/V-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTH
-[ATA]5448/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STEIGER
-[ATA]1483-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEINADLER
-[AT]901-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUBER
-[AT]505-
18.75%6.25% 
12.50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANDA
-[ATA]22/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEISHORN
-[ATA]3125/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEIT
-[ATA]450-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.