JANINE -[USA]1169-

      WINTERSTURM
-[ATA]1223-
WILDSCHUTZ
-[AT]936-
WILTEN -[AT]649-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR -[AT]1581-
DIOTIMA -[ATA]6019/T-
WALDPRINZ
-[AT]1218-
  BALI
-[AT]9609/T-
WIRBEL
-[AT]855-
WARDEIN -[AT]122-
KALTERER-MOID -[AT]1790/T-
BALDWINA-WISSI
-[AT]7707/T-
MAMMON -[AT]1919-
BALDEGUNDE-LIESL -[ATA]2680/T-
WAGREIN
-[ATA]1350-
    AFGHAN
-Z4864-
ARTIST
-[AT]853-
ANKER -[AT]631-
DORITTE -[AT]7496/T-
JERUSE
-[AT]8228/T-
ADLER -[AT]253-
JULIA -[ATA]5717/T-
CLAUDI
-[ATA]11116/T-
  CLEOPATRA
-[ATA]9523/T-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
JANINE
-[USA]1169-
      ALARICH
-[AT]900-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
TALIA
-[AT]7742/T-
MANDARIN -[CAN]Z43662-
TABU -[CAN]Z43664-
ALPBACH
-[ATA]1124-
  DORNE
-[ATA]8099/T-
MERKUR
-[AT]251-
MARIUS -[AT]1480-
UNGARIN -[ATA]5611/T-
DANI
-[ATA]7186/T-
STAR -[AT]1581-
DORNROSE -[ATA]5755/T-
JANIE
-[ATA]11766/T-
    STUTZ
-[ATA]449-
STAR
-[AT]1581-
STROMER IT. -[AT]128-
BOTHOLDE -[AT]1718/T-
HERLINDE-MIRA
-[ATA]5388/T-
THEO -[ATA]299-
HALLERIN -[CAN]Z73692-
JUTTA
-[ATA]8901/T-
  VINDOBONA-JOLA
-[ATA]H/2017-
MAX
-[ATA]1927-
MIDAS -[ATA]423-
DEMETRA -[ATA]1681/T-
VIKTORIA
-[ATA]1746/T-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
3.247%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STAR
-[AT]1581-
12.50%3.12% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 

ANKER
-[AT]631-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORITTE
-[AT]7496/T-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
ADLER
-[AT]253-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMANA
-[ATA]5993/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFGHAN
-Z4864-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ALARICH
-[AT]900-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALPBACH
-[ATA]1124-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BALDEGUNDE-LIESL
-[ATA]2680/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BALDWINA-WISSI
-[AT]7707/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BALI
-[AT]9609/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDI
-[ATA]11116/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CLEOPATRA
-[ATA]9523/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DANI
-[ATA]7186/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMETRA
-[ATA]1681/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORITTE
-[AT]7496/T-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
DORNE
-[ATA]8099/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORNROSE
-[ATA]5755/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALLERIN
-[CAN]Z73692-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERLINDE-MIRA
-[ATA]5388/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANIE
-[ATA]11766/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUTTA
-[ATA]8901/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KALTERER-MOID
-[AT]1790/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAMMON
-[AT]1919-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANDARIN
-[CAN]Z43662-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAX
-[ATA]1927-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERKUR
-[AT]251-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAR
-[AT]1581-
12.50%3.12% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 
 

STROMER IT.
-[AT]128-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUTZ
-[ATA]449-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABU
-[CAN]Z43664-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIA
-[AT]7742/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THEO
-[ATA]299-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNGARIN
-[ATA]5611/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIKTORIA
-[ATA]1746/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VINDOBONA-JOLA
-[ATA]H/2017-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAGREIN
-[ATA]1350-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALDPRINZ
-[AT]1218-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
WARDEIN
-[AT]122-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WILDSCHUTZ
-[AT]936-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WILTEN
-[AT]649-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WINTERSTURM
-[ATA]1223-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WIRBEL
-[AT]855-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.