MILLER'S CHOICE NTF -[USA]4468-

      WILDMOOS
-[AT]1295-
WOTAN
-[AT]1051-
WIRBEL -[AT]855-
DORIS -[AT]8443/T-
PANJA
-[AT]11071/T-
STEINADLER -[AT]901-
PERGOLA -[ATA]8535/T-
WINTERSTEIN
-[AT]1406-
  ALMA
-[AT]12057/T-
NORDWIND
-[ATA]1258-
NORDEN -[AT]938-
ALICE-ASSY -[AT]10130/T-
ANGELA
-[AT]11043/T-
AMOR -Z4865-
ALMI -[AT]9844/T-
WALL STREET NTF
-[USA]1473-
    MIDAS
-[AT]1262-
MOHAMMED
-[AT]1045-
MOBIL -[AT]407-
CHARMANT -[AT]7029/T-
LEMMA
-[AT]9263/T-
STILFSER -[AT]699-
LILIA -[AT]6264/T-
SONJA
-[AT]12859/T-
  SUSI
-[AT]9399/T-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
SARA
-[AT]7751/T-
MARLING -[ATA]188-
SIGMA -[ATA]3556/T-
MILLER'S CHOICE NTF
-[USA]4468-
      BRUTUS
-[AT]1246-
BECKET
-[AT]1126-
N/A-N/C
N/A-N/C
RAQUEL
-[AT]10421/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
BENJO
-[AT]1342-
  SUNNA
-[AT]10191/T-
ALARICH
-[AT]900-
ANKER -[AT]631-
TALIA -[AT]7742/T-
SILDE
-[ATA]9325/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
MALVE NTF
-[USA]1482-
    ATIF
-[AT]1208-
AFGHAN
-[CAN]Z42922-
ARTIST -[AT]853-
JERUSE -[AT]8228/T-
KAPI
-[ATA]9455/T-
ADMIRAL -[ATA]751-
KALTERER-MOID -[AT]1790/T-
MONPTI
-[AT]12749/T-
  MALTA
-[AT]9558/T-
STRIZZI
-[ATA]809-
STRATO -[ATA]249-
ULFIDES -[ATA]7153/T-
MARGA
-[ATA]2328/K-
HALLO -[AT]1114-
MIRA -[ATA]1826/K-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
3.096%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
ANKER
-[AT]631-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADMIRAL
-[ATA]751-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFGHAN
-[CAN]Z42922-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALARICH
-[AT]900-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALICE-ASSY
-[AT]10130/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALMA
-[AT]12057/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ALMI
-[AT]9844/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMOR
-Z4865-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANGELA
-[AT]11043/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANKER
-[AT]631-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARTIST
-[AT]853-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIF
-[AT]1208-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECKET
-[AT]1126-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENJO
-[AT]1342-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRUTUS
-[AT]1246-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARMANT
-[AT]7029/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORIS
-[AT]8443/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HALLO
-[AT]1114-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KALTERER-MOID
-[AT]1790/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPI
-[ATA]9455/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMMA
-[AT]9263/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LILIA
-[AT]6264/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MALTA
-[AT]9558/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALVE NTF
-[USA]1482-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARGA
-[ATA]2328/K-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARLING
-[ATA]188-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIDAS
-[AT]1262-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MIRA
-[ATA]1826/K-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOBIL
-[AT]407-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOHAMMED
-[AT]1045-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MONPTI
-[AT]12749/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDEN
-[AT]938-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORDWIND
-[ATA]1258-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PANJA
-[AT]11071/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PERGOLA
-[ATA]8535/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAQUEL
-[AT]10421/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARA
-[AT]7751/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SIGMA
-[ATA]3556/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SILDE
-[ATA]9325/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONJA
-[AT]12859/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STEINADLER
-[AT]901-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STILFSER
-[AT]699-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRATO
-[ATA]249-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRIZZI
-[ATA]809-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUNNA
-[AT]10191/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSI
-[AT]9399/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TALIA
-[AT]7742/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULFIDES
-[ATA]7153/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALL STREET NTF
-[USA]1473-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILDMOOS
-[AT]1295-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WINTERSTEIN
-[AT]1406-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
WIRBEL
-[AT]855-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WOTAN
-[AT]1051-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.