Progeny of -

ASSINIBOINE BELLE -1259- D Female/femelle Dexter

BALLY K LUELLA -[CAN]2146- D Female/Femelle Dexter

COUNTRY MEADOWS SAMANTHA -[CAN]2151- Female/Femelle Dexter

COUNTRY MEADOWS SUNNY MORN -[CAN]2150- Female/Femelle Dexter

EARLONA ELIZABETH AMM-IAN -1061- Female/femelle Dexter

EARLONA ELSIE PAR-IAN -1063- R Female/femelle Dexter

EARLONA ERIC -1152- D Male/mâle Dexter

EARLONA EVELYN INA-IAN -1062- D Female/femelle Dexter

EARLONA EXCEL -1151- Male/mâle Dexter

EARLONA FANCY PAR-IAN -1332- D Female/Femelle Dexter

EARLONA FANNY -1329- Female/femelle Dexter

EARLONA FILLIPA -1334- Female/Femelle Dexter

EARLONA FILLSEY -1326- D Female/femelle Dexter

EARLONA FINELLA -1330- Female/femelle Dexter

EARLONA FIONA -1327- Female/femelle Dexter

EARLONA FLORENCE -1331- Female/femelle Dexter

EARLONA FRANCINE -1328- D Female/femelle Dexter

EARLONA FRED -1323- D Male/mâle Dexter

VALEAN'S COEL -[CAN]2101- Female/femelle Dexter

VALEAN'S ENA -[CAN]2102- Female/femelle Dexter

VALEAN'S FABIAN -1450- D Male/mâle Dexter

VALEAN'S JASMINE -[CAN]2158- Female/Femelle Dexter

VALEAN'S JOE PENNY -1088- Male/Mâle Dexter

VALEAN'S LYNN -[CAN]2381- D Female/femelle Dexter

VALEAN'S MAISY -[CAN]2420- Female/femelle Dexter

VALEAN'S MARCEY -[CAN]2418- Female/femelle Dexter

VALEAN'S MELODY -[CAN]2380- Female/femelle Dexter

VALEAN'S POLLY -957- Female/Femelle Dexter

VALEAN'S RED DAWN -1509- R Female/femelle Dexter

VALEAN'S ROSIE -[CAN]2070- Female/femelle Dexter

VALEAN'S SUMMER -963- Female/Femelle Dexter

VALEAN'S TEXAS TWO STEP -[CAN]2233- Male/mâle Dexter

VALEAN'S VAL -[CAN]2036- Female/femelle Dexter