Progeny of -

CHEVROIE AMBRE (GT) -TR23316- Female/femelle Boer

CHEVROIE AMERTUME -TR22202- Female/femelle Boer

CHEVROIE AVRIL -TR21153- Female/femelle Boer

CHEVROIE BILLY BOY -TR20922- Male/mâle Boer

CHEVROIE BLANCHE -TR22725- Female/femelle Boer

CHEVROIE CAFE -CR22730- Female/femelle Boer

CHEVROIE CHELSEA -TR21864- Female/femelle Boer

CHEVROIE DAISY -TR22633- Female/femelle Boer

CHEVROIE JOE-BLOE -TR23302- Male/mâle Boer

CHEVROIE JOHANNA -TR20941- Female/femelle Boer

CHEVROIE JOLINE -TR21161- Female/femelle Boer

CHEVROIE KANDY -CR21862- Female/femelle Boer

CHEVROIE KARMA -TR21863- Female/femelle Boer

CHEVROIE MINNIE -TR22634- Female/femelle Boer

CHEVROIE PEGGIE -TR20920- Female/femelle Boer

CHEVROIE PETIT PRINCE -TR22358- Male/mâle Boer

CHEVROIE SAYA -TR22729- Female/femelle Boer

CHEVROIE TIM -TR21160- Male/mâle Boer

CHEVROIE TINA (SV) -TR20918- Female/femelle Boer

CHEVROIE VIOLETTE -TR22726- Female/femelle Boer